Skip to main content
 • Warmtelekken ontdekken met de blowerdoortest

  Bij LochemEnergie kun je terecht voor een blowerdoortest. Hierbij wordt met onschuldige rook gezocht naar warmtelekken: kieren en gaten waar warme lucht uit het huis ontsnapt (en koude lucht binnen komt). Wil je je huis energiezuiniger te maken of checken of isolatiewerkzaamheden goed zijn verricht, denk dan eens aan een blowerdoortest.

Wat is een blowerdoortest?

Om een blowerdoortest goed te kunnen uitvoeren wordt eerst de buitenschil van een huis afgesloten. Ventilatieroosters bijvoorbeeld, de brievenbus en de open haard of kachel worden afgeplakt. Ramen en buitendeuren worden gesloten. Vervolgens wordt een frame in het kozijn van een buitendeur geplaatst. In dit frame zit een doek met daarin een ventilator. Door lucht naar binnen of naar buiten te blazen zorgt deze ventilator ervoor dat er in de woning een andere luchtdruk ontstaat dan buiten. Vervolgens gaat een tester met een eenvoudige rookmachine langs alle deuren, ramen en andere plekken waar warmte kan lekken. Als er een kier of spleet is, zal de rook hier onmiddellijk doorheen trekken: naar de ruimte waar de luchtdruk lager is. Op die manier is het warmtelek dus goed zichtbaar.

Drie verschillende testen

Er zijn drie verschillende soorten testen mogelijk, waarbij ‘Ontdek je lekje’ de eenvoudigste uitvoering is.

 1. Ontdek je lekje – bedoeld als informatieve demonstratie bij bijvoorbeeld een Buurtaanpak. De eigenaar van de testwoning kan zijn voordeel doen met de testresultaten.
 2. Blowerdoortest – bedoeld om een woning energiezuinig te maken. Met computermetingen, schriftelijk verslag hiervan en bijbehorende adviezen.
 3. Gecertificeerde blowerdoortest – bedoeld voor het verkrijgen van een keurmerk of certificaat (soms door banken of overheden geëist).
Opgeleide vrijwilligers met professionele apparatuur

LochemEnergie beschikt over een team testers die zijn opgeleid door het Barchemse bedrijf ‘Retrotec’. Ze beschikken over professionele apparatuur. Afhankelijk van de soort test die we afspreken, schrijven zij een uitgebreid testrapport met de bijbehorende adviezen om de lekken te dichten. De test en werkwijze met vrijwilligers is ontwikkeld met steun van de gemeente Lochem en Retrotec.

Verhaal uit de praktijk

Nicoline Meutstege, lid van LochemEnergie, stelde haar huis voor een blowerdoortest ter beschikking aan het testteam, dat toen nog in opleiding was. Lees hoe verrast ze was en uiteindelijk heel enthousiast: Op kierenjacht in Lochem

1. Ontdek je lekje

Doel: Deze eenvoudige versie van de blowerdoortest is bedoeld om een groep belangstellenden (min. 10 personen) bewust te maken van warmteverlies via luchtlekken. De geteste woning wordt gebruikt als voorbeeld om zaken te bespreken zoals:

 • Waar komen luchtlekken voor?
 • Wat betekent een luchtlek?
 • Wat zijn manieren om een luchtlek op te lossen?

Het testteam is vooral bezig met het geven uitleg aan alle aanwezigen.

 

Wanneer zinvol: Wanneer een grotere groep mensen geïnteresseerd is in het energiezuinig maken van hun woning. De informatieve demonstratie zal ook de tongen losmaken en mensen uitnodigen om hun ervaringen op het gebied van isoleren etc. met elkaar te delen. De test wordt momenteel veel gebruikt bij de Buurtaanpak.

 

Werkwijze: Bij een buurinitiatief organiseren de Buurtaanpakkers van LochemEnergie samen met enkele buurtbewoners de bijeenkomst. Samen nodigen zij de rest van de buurt uit.

Het testteam controleert eerst of de test veilig kan worden uitgevoerd. Afplakken van brievenbus etc. is niet nodig; de rook zal toch wel door kieren en gaten heen trekken. Maar adequate metingen zijn hierdoor niet mogelijk. Er volgt dus ook geen schriftelijk verslag met adviezen. (Die moet de woningeigenaar tijdens de demonstratie zelf goed onthouden of opschrijven.)

Als u samen met een aantal andere belangstellenden aan de slag wilt met energie besparen neem dan contact op met LochemEnergie om hierbij ondersteuning te krijgen.

Kosten: € 150,00 incl. BTW, maar als het gaat om een Buurtaanpak, betaalt de eigenaar van de geteste woning slechts € 50,00. We brengen de kosten vooraf in rekening.

Aanmelding: via het aanmeldformulier op de website van LochemEnergie. 

2. Blowerdoortest

Doel: Het zorgvuldig opsporen van warmtelekken en het geven van adviezen om deze te verhelpen. De woning zal daardoor energiezuiniger worden. Bovendien zal het wooncomfort toenemen (geen akelige tocht meer).

 

Wanneer zinvol: Niet bij alle woningen is het uitvoeren van een blowerdoortest zinvol. Daarom zal altijd eerst een energiecoach bij je langskomen om te bespreken wat je met de test wil bereiken. Wij zien vier zinvolle situaties:

 1. (oudere) woningen waarbij de eerste stappen in het verduurzamingsproces al zijn gezet. Doel is nauwkeurig te zoeken naar nog aanwezige lucht- en isolatielekken.
 2. voorafgaand aan een verbouwing of renovatie van een woning. Doel is om te onderzoeken welke onderdelen van de woning tijdens de verbouwing extra aandacht vragen.
 3. het voornemen om te gaan ventileren met een warmte-terugwin-installatie (WTW). Voldoende kierdichting is namelijk voorwaarde voor het optimaal functioneren van een WTW.
 4. het plan om te gaan verwarmen met een volledig elektrische warmtepomp. Minimaal warmteverlies door de schil van de woning bepaalt of je een kleinere (goedkopere) warmtepomp kunt installeren of een groter (duurder) exemplaar nodig hebt.

 

Werkwijze: De woning wordt uitgebreid getest. We gaan eerst de buitenkant goed worden afdichten (dichtplakken brievenbus enz.), vervolgens onder over en onderdruk zetten, waarna we met een computer de testresultaten zorgvuldig meten en vastleggen in een rapport. De huiseigenaar krijgt advies over het verbeteren van de kierdichtheid, eventueel te nemen (extra) isolatiemaatregelen en andere energiezuinige maatregelen.

 

Extra: Mits de buitentemperatuur lager is dan 0 °C, kunnen we aanvullend warmtebeeldopnames maken. Ook van deze test stellen we een rapport op waarin de foto’s en bijbehorende adviezen zijn opgenomen.

Dit nemen we op in het Hoomdossier (het persoonlijke dossier voor de huiseigenaar met alle informatie over de woning).

 

Kosten: € 200 incl. BTW, voor leden van LochemEnergie € 150 incl. BTW.

We brengen de kosten vooraf in rekening.

 

Aanmelding: Via het aanmeldformulier op de website van LochemEnergie of door een energiecoach naar aanleiding van een huisbezoek. 

3. Gecertificeerde blowerdoortest

Doel: Deze test is vooral bedoeld om te kunnen vast te stellen of een woning voldoet aan een norm, bijvoorbeeld BENG (bijna energieneutraal gebouw) of NOM (nul-op-de-meter huis). In veel gevallen dient de blowerdoortest als officieel document tijdens de oplevering van een nieuw gebouwde woning. Het kan ook zijn dat overheden of banken vragen om de test als bewijs.

 

Werkwijze: Deze test wordt uitgevoerd onder leiding van een gecertificeerde expert.

 

Na de test ontvang je een officieel document met de testuitslagen (geen andere rapportages).

 

Kosten: € 300 excl. BTW. Voor leden van LochemEnergie: € 250 excl. BTW.

We brengen de kosten vooraf in rekening.

 

Aanmelding: via het aanmeldformulier op de website van LochemEnergie