Skip to main content
 • Innovaties

  Om stappen te maken in de Energietransitie zijn innovaties hard nodig. LochemEnergie draagt daar vol aan bij door producten te ontwikkelen zoals een slimme energiemeter voor in huis (HanzeBox), en door projecten uit te voeren met waterstof: huizenverwarming, productie uit biogas en het helpen bouwen van een tankstation.

 • bord in tuin bij Stijgoord - Hier brandt de kachel op waterstof

  Waterstof-pilot H2L Berkeloord

  Huizen verwarmen met waterstofgas.
  Waterstof is een emissievrije energiedrager waarmee huizen in de toekomst kunnen…

 • mestvergister voor rundveemest voor de productie van biogas

  Biogas

  Fossiel aardgas wordt hoe dan ook schaars. Biogas uit mestvergisting is een groen alternatief. LochemEnergie heeft als één van…

 • Hanzebox

  LochemEnergie HanzeBox

  Zoals onze energiecoaches zeggen: goed inzicht in je energieverbruik leidt altijd tot besparingen. In 2020 ontwikkelde…

 • Slim net

  Slim Net Lochem

  De productie van stroom uit zonne- en windenergie varieert van moment tot moment. De behoefte aan energie varieert ook…