Skip to main content
kaart met locaties voor geplande windmolens langs de A1 bij Deventer

Plan voor 4 windmolens bij Deventer

De gemeente Deventer heeft deze week het besluit genomen om een plan te ontwikkelen voor het plaatsen van vier windmolens langs de A1. LochemEnergie werkt hieraan mee op verzoek van de zusterorganisatie Deventer Energiecoöperatie.

 

Een persbericht van de gemeente Deventer meldt: “Het is de bedoeling dat bedrijven en lokale organisaties voorstellen doen voor windmolens in deze gebieden. Daarom zijn de Deventer Energiecoöperatie, Coöperatie LochemEnergie en de ervaren windenergie-bedrijven Prowind en Pure Energie de samenwerking aangegaan. Hun idee voor de vier windmolens heet: Windpark Deventer A1.”

 

Op 28 en 29 maart krijgt de omgeving een brief en een folder over het idee voor vier windmolens. De initiatiefnemers zullen begin april een eerste voorstel indienen bij de provincie: een principeverzoek. Op woensdag 17 april is er een inloopbijeenkomst waarbij omwonenden in gesprek kunnen gaan met de vier initiatiefnemers.

 

Het persbericht vervolgt: “Er lijkt ruimte voor twee windmolens ten noorden van de A1 tussen Colmschate en Bathmen. En daarnaast voor twee windmolens ten zuiden van de A1 naast afslag 24 (Deventer-Oost). Op de afbeelding zijn binnen de gele ovalen met groene stippen vier windmolens ingetekend. Dit zijn mogelijke posities voor de windmolens. De uiteindelijke posities kunnen worden bepaald na uitgebreid onderzoek.”

 

“De gedachte van de Deventer Energiecoöperatie en Coöperatie LochemEnergie (betrokken omdat het gebied bij de grens met Lochem ligt) is: ‘als er windmolens komen, dan zoveel mogelijk lokaal.’ Dat betekent bijvoorbeeld dat de omgeving meedenkt bij het uitwerken van de plannen. Zo moeten er meerdere uitgebreide onderzoeken worden gedaan. Naar aanleiding hiervan kan nog het nodige veranderen. Waar mogelijk nemen de initiatiefnemers vragen, wensen en suggesties van de omgeving in de onderzoeken mee.”

 

“Daarnaast is de insteek van de Deventer Energiecoöperatie en Coöperatie LochemEnergie dat ze gezamenlijk voor 50% eigenaar worden van het windpark. Inwoners van de gemeente Deventer en de gemeente Lochem kunnen lid worden van de coöperaties en zo invloed hebben op wat er met de opbrengsten wordt gedaan. Ook kunnen ze straks via de coöperaties mee-investeren in de windmolens. En er zijn daarnaast andere manieren om ervoor te zorgen dat de inwoners van Lochem en Deventer ook ‘de lusten’ krijgen. Er wordt bijvoorbeeld een omgevingsfonds aangeboden en er zijn andere mogelijkheden zoals vergoedingen voor direct omwonenden. Samen met de omgeving kijken de initiatiefnemers wat het beste aansluit bij de lokale wensen.”

 

• Meer informatie op de website van Windpark Deventer A1