Overslaan en naar de inhoud gaan

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De website is in aanbouw en derhalve nog niet overal compleet.

  • Biogas

    Fossiel aardgas wordt hoe dan ook schaars. Biogas uit mestvergisting is een groen alternatief. LochemEnergie heeft als één van de aanjagers en mede-auteurs in het H2UB Laren project meegewerkt. Doel is om met een grote groep veehouders rundveemest te vergisten en het biogas in een leidingenstelsel te verzamelen en te gebruiken voor de lokale industrie.

  • biohashub Laren

    H2UB Laren

    In Laren begon in 2021 een groep gedreven veehouders aan een project om op het eigen erf mestvergisters te bouwen en…