Skip to main content
 • mestvergister voor rundveemest voor de productie van biogas
  Uit: Eindrapport H2UB Laren, april 2022
 • Biogas

  Fossiel aardgas wordt hoe dan ook schaars. Biogas uit mestvergisting is een groen alternatief. LochemEnergie heeft als één van de aanjagers en mede-auteurs in het H2UB Laren project meegewerkt. Doel is om met een grote groep veehouders rundveemest te vergisten en het biogas in een leidingenstelsel te verzamelen en te gebruiken voor de lokale industrie.

 • biohashub Laren

  H2UB Laren

  In Laren begon in 2021 een groep gedreven veehouders aan een project om op het eigen erf mestvergisters te bouwen en…