Skip to main content

Gemeente Lochem

LochemEnergie is geen onderdeel van de gemeente Lochem. Wel werkt LochemEnergie graag samen met de gemeente en dat geldt andersom ook.


LochemEnergie beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming. De gemeente vraagt regelmatig om mee te denken en te adviseren om zo beleid en regelgeving mee te bepalen. Ook belangrijk voor de gemeente is het netwerk van LochemEnergie: onze contacten met Lochemse inwoners, maar ook met bedrijven, opleidingsinstituten, belangenorganisaties etc.

 

Projecten uitbesteden

Andersom is de gemeente natuurlijk een overheidsinstantie die beleid en regels opstelt ten aanzien van de verduurzaming. LochemEnergie moet daar goed van op de hoogte zijn.
 

Daarnaast besteedt de Gemeente Lochem met enige regelmaat projecten uit aan LochemEnergie. Gefinancierd door de gemeente voert LochemEnergie die verduurzamingsprojecten uit, waarbij ze verantwoording aflegt aan de gemeente. Een voorbeeld uit 2022 is het project 'Energierekening onbetaalbaar?', waarbij LochemEnergie inwoners helpt om hun energieverbruik te verlagen met bijvoorbeeld een energiezuinige wasmachine of isolatiematerialen, die met geld van de gemeente worden betaald.