Windenergie

Alleen met zon redden we het niet

Zonne-energie is mooi, geproduceerd op eigen dak of op collectieve daken of velden. Maar de zon schijnt niet 24/7. We hebben meer energie nodig in de avond, gedurende de nacht en in de winter. Opslag van elektriciteit is vooralsnog een zeer dure aangelegenheid. Windenergie is nodig. Windenergie is een schone hernieuwbare energiebron. Wind is van ons allemaal.

In 2013 heeft LochemEnergie met een interne werkgroep een visie ontwikkeld over windenergie: een eigen-wijze kijk op lokale windenergie. In november 2015 is IJsselwind opgericht, een samenwerkingsverband met drie andere energiecoöperaties: ZutphenEnergie, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst. De zoeklocatie was De Mars-Twentekanaal voor een klein windmolenpark, vlakbij de huidige drie turbines en op de plek waar de vier gemeenten aan elkaar grenzen. In september 2019 heeft de gemeente Zutphen ingestemd met vergunningverlening voor 2 windmolens voor IJsselwind en 1 windmolen voor het waterschap Rijn & IJssel op Zutphens grondgebied. Lees voor meer informatie op ijsselwind.nl

Ontwikkeling grootschalig wind?

De Regionale Energie Strategie van de nationale overheid legt verplichtingen op aan de de gemeentes als het om de energietransitie gaat. LochemEnergie ondersteunt die maatregelen. Dat betekent echter dat de visie van LochemEnergie op enkele punten aangescherpt moet worden. Op de ALV van 31 oktober komt het visie-stuk op grootschalige windopwek aan de orde >>>