ECCO-project

ECCO - Energy Community COoperations

LochemEnergie geeft vorm aan ECCO, het Europese project waarmee op lokaal niveau energie-initiatieven van de grond komen. LochemEnergie stimuleert hiervoor bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en energiecoöperaties. Ze verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert hen bij het ontwikkelen en uitvoeren van Lokale Energie Actieplannen. Hierbij is niet alleen de terugdringing van de CO2-uitstoot een beoogd doel, ook moet duidelijk zijn dat gemeenschappen sociaal en economisch zelf profiteren van de nieuwe energieproductie en energiebesparing in hun eigen regio.

Meer info vind je op de volgende pagina's:

Download de folder 'ECCO creëert nieuwe lokale energiegemeenschapscoöperaties'
 

ECCO en de projecten die voortkomen uit de lokale energiegemeenschappen en de resultaten die zij boeken, worden mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa.

 

 

Waar staat het ECCO-project Interreg NWE_496 voor?