Skip to main content
tekening twee mensen met koffie aan tafel met logo Dorpsraad Epse/Joppe

Eerste Energiecafé Epse/Joppe

Kunnen wij elkaar helpen om onze huizen veel energiezuiniger te maken? Of zelfs energieneutraal? Vragen waar iedereen mee te maken heeft. De Werkgroep Energiecafé Epse/Joppe nodigt je daarom graag uit voor ons eerste energiecafé op woensdag 28 juni aanstaande.

Kunnen wij elkaar helpen om onze huizen veel energiezuiniger te maken? Of zelfs energieneutraal? Vragen waar iedereen mee te maken heeft. De Werkgroep Energiecafé Epse/Joppe nodigt je daarom graag uit voor ons eerste energiecafé op woensdag 28 juni aanstaande.

 

28 juni 2023

Energiecafé Epse/Joppe
19:15 uur
J.v.d.Hoevenschool, Du Tourweg 1, Epse

 

Wat is een energiecafé?

Praten, vragen stellen, ervaringen uitwisselen, allemaal net zoals in
een gewoon café. Samen met ervaringsdeskundigen en coaches van LochemEnergie. Hoe zit het met jouw energierekening? Hoe heb jij je vloer geisoleerd? Of waar heb jij zonnepanelen gekocht?

 

Waarom energiecafé?

In de dorpen om ons heen zien we veel succesvolle buurtinitiatieven. Zij verklaren hun succes vanwege de grote hoeveelheid deskundigheid die iedereen samen heeft, en hoe gezellig en effectief dat is.

 

Programma

19:15: Inloop
19:30: Welkom Dorpsraad, gemeente Lochem en LochemEnergie 19:45: Gespreksronde met mensen in groepen naar ervarenheid met verduurzamen: starter, ervaren, expert)
20:30: Pauze
20:45: Gespreksronde op technisch thema.

 

Het is fijn als je je aanmeldt via epse@lochemenergie.net