Skip to main content
Algemene Leden Vergadering 10 mei 2023

Vergadering leden toont veelzijdigheid LochemEnergie

In een goed gevuld Dorpshuus Hoeflo in Harfsen hield LochemEnergie op woensdagavond 10 mei haar Algemene Leden Vergadering. Veel verschillende onderwerpen kwamen voorbij: uiteraard de jaarrekening, maar ook zonnedaken, elektrische auto’s, thuisbatterijen en windenergie.

 

Carolien van Hemel, secretaris van het bestuur, leidde het publiek door de avond. Als aftrap werden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld. Daarop volgde direct de jaarrekening, waarop Hans Geerlink een toelichting gaf. Hans is de kersverse voorzitter van LochemEnergie, na jarenlang penningmeester te zijn geweest.

 

Hij vertelde onder meer dat de omzet het afgelopen jaar flink is gegroeid. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met grote projecten als het project de onbetaalbare energierekening en  de waterstofpilot in Berkeloord. Ook waren er flinke investeringen, o.a. in elektrische auto’s.

 

Nadat Johan Bouma namens de kascommissie zijn zegen heeft gegeven op de cijfers in de jaarrekening, doet het publiek doet ook nog eens via een groot applaus. De kascommissie is ook nog op zoek naar een nieuw lid. Frans Walhuis uit Lochem meldt zich direct op de vergadering als nieuw lid en daarmee is de kascommissie weer compleet.

 

Nog meer nieuwe mensen. Arjen Horstman (42) is het nieuwste bestuurslid van LochemEnergie. Hij is de dag van de Ledenvergadering jarig en kon niet live aanwezig zijn. Via een filmpje stelde hij zich voor aan het publiek. Ook hij werd via applaus verwelkomd.

 

Thuisbatterijen

Volgende onderdeel was een presentatie over energie-opwek. Harold Halewijn kwam uit Oost-Knollendam in Noord-Holland rijden om te vertellen over energieopslag via thuisbatterijen.

 

Harold legde uit dat er steeds meer onbalans ontstaat tussen vraag een aanbod van elektriciteit. Zo wordt er overdag steeds meer elektriciteit opgewekt via bijvoorbeeld zonnepanelen. Tegelijkertijd gebruiken we steeds meer energie, ook ’s  avonds en ’s nachts (bijvoorbeeld voor elektrische auto’s opladen of warmtepompen). Daar komt nog eens bij dat het elektriciteitsnet nogal vol zit – ook bekend als ‘netcongestie’ - zodat pieken moeilijker worden opgevangen.

 

Die onbalans is deels op te lossen door de inzet van thuisbatterijen. Harold is expert is het bouwen van deze batterijen en deelt veel kennis via zijn eigen YouTube kanaal.

Meer over thuisbatterijen en de voor- en nadelen.

 

Wat doet LochemEnergie allemaal?

Inmiddels halverwege de avond ging de focus weer terug op LochemEnergie. Directeur Bob Duindam gaf een toelichting op Jaarplan 2023. Waar staan we als LochemEnergie, wat hebben we bereikt en wat zijn de ambities? Bob lichtte er veel onderdelen kort uit, zoals Zon op collectieve daken. Ook in Lochem merken we de netcongestie en de enorme wachttijden die Liander oplegt om collectieve daken aan te sluiten op het net. De jongste stap in dat plan is om via LochemEnergie donateurs te werven om zo in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie, speciaal voor energiecoöperaties.

 

Bob noemde ook de blijvend succesvolle buurtaanpak, waar nu al 20 lopende initiatieven zijn met in totaal 270 verduurzamingsacties. Ook de collectieve inkoop van zonnepanelen, warmtepompen loopt goed. En het aantal energiecoaches groeit nog steeds. Inmiddels zijn er 18 energiecoaches actief, ze krijgen allemaal een opleiding.

 

Ondanks de grote reeks activiteiten, blijven er voor 2023 en verder ambities genoeg over. De aanpak energiearmoede verder uitbouwen, meer jongeren aan LochemEnergie verbinden, onze zichtbaarheid verder vergroten en onze financiële zelfstandigheid verder versterken, om er slechts enkele te noemen.

 

Windenergie

Laatste onderdeel van de avond was een update van de windprojecten van LochemEnergie. Bestuurslid Nico de Vos lichtte toe dat de plaatsing van windmolens een zorgvuldig proces vereist, dat doorgaans de nodige jaren in beslag neemt.

 

LochemEnergie heeft in 2019 gekozen in te zetten op windenergie. Inmiddels is op één locatie, nabij Eefde, de voorbereiding voor drie windmolens ver gevorderd. Het wachten is daar nu nog op een uitspraak van de Raad van State, voordat de bouwfase kan starten.

 

Daarnaast is er een plan voor een drietal windmolens nabij de Papenslagweg. Dat project zit nog in de beginfase. Nico benadrukte om als LochemEnergie met windenergie niet aan de zijlijn te blijven staan, maar mee te doen en zo de energietransitie een stap verder te brengen.