Skip to main content
krantenartikel in de Berkelbode

Interview over windenergie in Berkelbode

In de Berkelbode van deze week staat een groot interview met directeur Bob Duindam en penningmeester Hans Geerlink van LochemEnergie, over hun visie op het plaatsen van windmolens en de behoefte aan schone elektriciteit in Lochem de komende decennia. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van ophef rond het onlangs gepresenteerde plan om grote windmolens te plaatsen nabij Exel.

Directeur Duindam zegt onder meer: “Als je het totale gebruik van elektriciteit, gas en brandstof voor auto’s vertaalt in kilowattuur, hebben we per huishouden gemiddeld 41.000 kilowattuur per jaar nodig. Dat gaan we niet redden met zon alleen of door besparing.” Hij motiveert de samenwerking met Pure Energie: “Lochem had een slechtere initiatiefnemer kunnen treffen. Pure Energie staat 55 procent af aan lokaal eigendom. Dat zijn ze niet verplicht, maar ze doen het wel.”

 

Penningmeester Geerlink voegt toe: “De mensen die beweren dat bij het Windpark Papenslagweg straks sprake is van een miljoenenopbrengst nodig ik van harte uit om dat eens te komen voorrekenen. Hoe dan ook, wij hebben geen commercieel belang maar streven naar terugdringing van onze verslaving aan fossiele brandstof.”

 

Lees het hele interview in de Berkelbode: LochemEnergie wil via windpark Exel vlucht naar voren maken