Skip to main content
artist impression windmolens Papaenslagweg te Lochem

Plan windpark: grote bijdrage energie-neutraal Lochem

Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een initiatief voor drie moderne windmolens in de gemeente Lochem, ten oosten van Exel, nabij de Papenslagweg. Dit windpark kan een grote bijdrage leveren aan een energieneutraal Lochem.

 

Windpark Papenslagweg verkeert nog in een pril stadium. Eerst willen LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseren zij een inloopavond op 9 februari en staat een video met meer informatie op de website van het windpark.

 

Grote bijdrage aan energieneutraal Lochem in 2050

LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie gaan uit van moderne windmolens: een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter. Daarmee is de tiphoogte circa 280 meter. Nader onderzoek wijst uit hoe groot de windmolens exact worden, maar ze krijgen zeer waarschijnlijk dergelijke afmetingen. Grotere windmolens wekken meer duurzame elektriciteit op. Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte opbrengst van de drie beoogde windmolens samen is circa 90 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dat is circa 48 procent van het totale elektriciteitsgebruik in de gehele gemeente Lochem. Daarmee kan dit windpark een grote bijdrage leveren aan het doel van Lochem energieneutraal in 2050.

 

Stand van zaken, inloopavond en video

Windpark Papenslagweg verkeert in een pril stadium. Er lopen nog geen formele procedures om een vergunning hiervoor te verkrijgen. Eerst gaan de initiatiefnemers graag met de omgeving in gesprek. Daarom wordt er een inloopavond gehouden. Iedereen die hier in geïnteresseerd is, is welkom. Deze inloopavond is op:

  • Datum: 9 februari 2023
  • Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 in Laren

 

Belangstellenden kunnen op 9 februari tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen op het moment dat zij willen. Er staan in de zaal panelen met informatie, er worden visualisaties getoond en bezoekers kunnen nader in gesprek met de initiatiefnemers. Op de website www.windparkpapenslagweg.nl staat verder een video waarin de initiatiefnemers een presentatie geven met meer toelichting op het initiatief en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn.

 

Volgende stap: omgevingsraad en gedetailleerd plan

Om het windpark te kunnen realiseren, hebben LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, moet er een gedetailleerd plan zijn. In dat plan staat onder andere waar de windmolens komen, hoe groot ze worden en of er wordt voldaan aan de regelgeving – onder andere voor geluid, slagschaduw en natuur.

 

Graag betrekken de initiatiefnemers omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden bij het maken van dit plan. De onderzoeken die worden gedaan voor het plan, geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Ook horen LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie graag wat aandachtpunten zijn vanuit de omgeving. Er kan dan worden onderzocht of daar in het plan rekening mee kan worden gehouden.

 

Daarom stellen de initiatiefnemers voor een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties deelnemen. Samen met de deelnemers kan het plan worden besproken en andere onderwerpen waar de leden van de omgevingsraad het over willen hebben. Wie hierin interesse heeft, kan contact opnemen via info@windparkpapenslagweg.nl.

 

Mee-investeren en omgevingsfonds

Onderdeel van Windpark Papenslagweg is dat de omgeving er in kan mee-investeren. Dat kan via LochemEnergie. LochemEnergie is een van de initiatiefnemers en daardoor een van de eigenaren van het windpark. Gebruikelijk bij dergelijk lokaal coöperatief eigendom is dat tevens een deel van het rendement van het coöperatieve deel van het windpark wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe projecten. Daarover beslissen de leden van de coöperatie. De opbrengst van het coöperatieve deel van Windpark Papenslagweg kan hierdoor worden gebruikt voor nieuwe (duurzame) initiatieven, al dan niet in de omgeving.

 

Verder komt er een omgevingsfonds dat vijftien jaar lang wordt gevuld met een deel van de opbrengsten van het windpark (0,50 euro per opgewekte MWh, naar verwachting circa 45.000 euro per jaar). LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie bespreken graag met de omgeving waarvoor dit fonds kan worden ingezet, bijvoorbeeld via de omgevingsraad.

 

Website en nieuwsbrief

Op de website www.windparkpapenslagweg.nl staat meer informatie. Ook kan iedereen die wil zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief over Windpark Papenslagweg. Deze nieuwsbrief wordt voor LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie het belangrijkste communicatiemiddel, dus het advies is dat belangstellenden zich hiervoor aanmelden. De initiatiefnemers zijn verder bereikbaar via info@windparkpapenslagweg.nl.