Skip to main content
Buurten verduurzamen

Buurtaanpak groeit verder

De energie-cafés richten zich voornamelijk op de wens en noodzaak om inzicht te geven in klimaat- en energiegevolgen en om richting te geven aan het verduurzamen van woningen. Onderwerpen als energiebesparing, isolatie, warmtepompen en zon op dak komen aan bod. Ook wijkgerichte acties op groen en ruimte zijn mogelijk. Er is aandacht voor elektrische deelauto's, innovaties zoals energieopslag, en energiearmoede.

 

De coördinator Buurtaanpak bij LochemEnergie, Tonnie Tekelenburg, zegt: "We gaan het komende jaar veel ervaring opdoen en de versnelling aanbrengen in de energietransitie is een mooie uitdaging. De tijd lijkt er rijp voor, want iedereen maakt zich zorgen om de klimaatverandering en de hoge energierekening, die beiden al sterk voelbaar zijn."

 

Tekelenburg licht nader toe: "Toen de energieprijzen gingen stijgen werd het collectief steunen van bewonersgroepen steeds belangrijker om de energierekening in de hand te houden. De gemeente Lochem heeft in oktober besloten LochemEnergie te steunen om de buurtaanpak verder uit te rollen en daarmee de energietransitie te versnellen."

 

"Bovendien wil de gemeente ook bijdragen aan het ontwikkelen van maatwerk publieksmateriaal, het trainen van buurtanjagers en het informeren van de inwoners in onze gemeente. Ook belangrijk: er is interesse voor samenwerking bij zuster-coöperaties, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, en onze landelijke koepelorganisatie Energie Samen."

 

• Meer over buurtaanpak: Samen verduurzamen: de buurtaanpak

 

• Contact per mail: Tonnie.Tekelenburg@lochemenergie.net