Skip to main content
poster Kom niet in de kou te zitten

Bestrijding energiearmoede op schema

De projectgroep ‘energierekening onbetaalbaar’ is tevreden over de voortgang van haar activiteiten. De afgelopen zes maanden zijn in de gemeenten Lochem al bijna 350 huishoudens van de doelgroep in beeld gebracht. Er is echter nog een flinke klus te klaren voor de leden van de projectgroep.

LochemEnergie voert in samenwerking met de gemeente het project uit. Daarbij is het de bedoeling om de energie-armoede te bestrijden via een uitkering van in totaal 1300 euro aan huishoudens die voldoen aan de criteria.

 

Bart Dik coördineert de activiteiten en doet dat met veel enthousiasme. ’We liggen op koers, maar het is toch lastig gebleken om de hele doelgroep in beeld te krijgen’, legt hij uit. Om de doelstellingen te bereiken wordt veelvuldig een beroep gedaan op allerlei hulpverlenende instanties binnen de gemeente, zoals ’t Baken in Gorssel, de lokale biebs en de voedselbanken.

 

Verder voeren de zes huidige energieconciërges een belangrijke rol bij de keukentafelgesprekken. ‘Daarbij komen veel problemen aan de orde, buiten de puur financiële aspecten’, vertelt Dik. Hij is verder heel tevreden over de gang van zaken. Samen met vaste leden van zijn team wordt wekelijks overleg gevoerd over de voortgang en de aanpak, die - waar nodig – regelmatig wordt bijgesteld.

 

Deze week is een nieuwe folder gedrukt, waarvan de verspreiding ook weer een impuls moet geven aan het geheel.

 

Het centrale telefoonnummer voor dit project is 06-11220692, of kijk verder op deze website onder https://lochemenergie.net/hoge-energierekening