Skip to main content
Energiecafé op 22 november 2022 in Kulturhus het Kruispunt

Grote opkomst bij energiecafé Wakker Laorne

Bob Duindam, directeur van LochemEnergie, gaat in zijn betoog in op verschillende kanten van het vraagstuk, gevoed door bewustwording. Volgens Duindam is de uitdaging gelegen in de driedeling minder gebruiken, isoleren en opwekken.

 

Die thema’s komen daarna aan bod tijdens de tafelgesprekken met de bewoners van Laren en Exel, opgedeeld in groepen op grond van de ouderdom van de woning. Dat blijkt een goede keuze, omdat de wijze van bouwen, vertaald naar de mate van bijvoorbeeld isolatie, door de tijd heen nogal is veranderd. Het zijn levendige discussies, waarbij iedereen de kans krijgt zijn of haar persoonlijke situatie toe te lichten.

 

Tijdens de afsluiting staat wethouder Lex de Goede nog even stil bij wat hij had waargenomen. ‘Mooie gesprekken, een mooie opzet ook, die naar meer smaakt’, aldus de Goede. Samen met Irene Bremer, beleidsmedewerker duurzaamheid van gemeente Lochem, gaat men nog even in op het thema energiearmoede, een probleem dat de gemeente Lochem samen met LochemEnergie aanpakt. Tot slot wordt nog aandacht besteed aan het onderwerp biogas, dat in belangrijke mate gaat bijdragen aan de oplossing van het energieprobleem.