Skip to main content
Joris Schouten, werkgroep communicatie

Joris Schouten

Joris Schouten, gepromoveerd scheikundige, was ooit werkzaam in de wetenschap, het bedrijfsleven en het onderwijs. Wat dit laatste betreft: hij stond niet alleen voor de klas, maar was en is hij ook nu nog betrokken bij het schrijven van lesboeken scheikunde voor het vwo.


Joris is lid van de werkgroep communicatie en houdt zich daar bezig met publicaties op de website, in de nieuwsbrieven en in de lokale media. Daarnaast is hij vanuit LochemEnergie als biochemicus betrokken bij een project van Wakker Laorne en LTO-Noord. Dit project onderzoekt in samenwerking met een 12-tal boeren of het mogelijk is om de mest van koeien om te zetten in waterstof.