Skip to main content
Warmtepomp en zonnepanelen in een buurt in Lochem

Onderwerpen voor een buurtaanpak

Je wilt wel energie besparen, maar je weet niet wat je het best kunt doen. Je wilt wel samenwerken met mensen in je buurt, maar weet niet met wie je dat het best kunt doen. LochemEnergie helpt graag hierbij.


Ideeën

Er zijn allerlei buurtprojecten mogelijk. Je kunt aan eenvoudige projecten denken zoals het gezamenlijk, dus goedkoper, inhuren van een installateur voor:

  • afstellen van de CV, filters schoonmaken, ontluchten van de radiatoren.
  • plaatsen van waterbesparende douchekoppen en/of kranen.
  • schoonmaken van ventilatieroosters.

Je kunt ook denken aan grotere projecten, zoals het gezamenlijk inkopen en laten plaatsen van zonnepanelen of warmtepompen, of het opstellen van een gezamenlijk plan voor het gasloos verwarmen van huizen of het onderling verhandelen van stroom.

 

Cijfers bij de buurtaanpak

Met de buurtaanpak wil LochemEnergie samen met de betrokken partijen doelen bereiken als:

  • Lagere energierekening
  • Reductie CO2-uitstoot
  • Uitfasering aardgasgebruik

Daarvoor moeten we concrete maatregelen nemen, zoals vermindering van energieverbruik, isoleren van je huis isoleren en zelf energie opwekken.

 

Maar hoe doe je dat? Hoe geven we vorm aan onze collectieve opgave rond de energietransitie? LochemEnergie helpt! Neem contact op en mail naar de coördinator van de buurtaanpak: tonnie.tekelenburg@lochemenergie.net 

 

Meer over de buurtaanpak:

 

Samen