Skip to main content
Larensebroek BES

Voorbeeld Larensebroek

Nadat de inwoners van de Larensebroek zich moesten verweren tegen grootschalige windprojecten door externe partijen, zijn ze proactief aan de slag gegaan met een eigen Buurt Energie Strategie. LochemEnergie ondersteunt hen daarbij.


De Larensebroek richt zich op twee onderwerpen: landschap en energie.De bewoners van de buurtschappen maken zich zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de Regionale Energie Strategie (RES). Daarom willen ze zelf onderzoeken hoe ze mee kunnen werken aan gebiedsontwikkeling en de energietransitie, maar met behoud van de functies en karakteristieken die hun leefomgeving zo waardevol maken.

 

De Lochemse Wethouder Henk van Zeijts sprak zijn steun uit voor het BES-initiatief van Larensebroek en LE: "De energietransitie slaagt alleen als die ‘van onderop’ komt". Hoe kan de buurt het landschap versterken en tegelijkertijd bijdragen aan het energievraagstuk?

 

Meer over de buurtaanpak:

 

 

Samen