Skip to main content
Gasopslag

Specialisten

LochemEnergie denkt voortdurend na over (nieuwe) toepassingen van zonne-energie, wind, waterstof, waterkracht, het onderling verhandelen van in Lochem opgewekte energie enzovoort. De actieve leden werken daar samen aan, in werkgroepen waarin vrijwel alle onderwerpen op het gebied van verduurzaming aan bod komen.

 

Heb jij een goed idee? Als lid van LochemEnergie kun je, in overleg, je eigen werkgroep beginnen om dat idee uit te werken. Heb je deskundigheid of interesse op een van genoemde terreinen? Dan kijken we uit naar je komst. Denk mee over de verduurzaming van Lochem!

 

Meld je aan bij Bob Duindam.