Skip to main content

LochemEnergie in het zonnetje tijdens HIER OPGEWEKT

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ruim 600 energiecoöperaties van HIER opgewekt werd LochemEnergie als een van de oudste energiecoöperaties in het zonnetje gezet. Lees hier het verslag van Elena Woessink-Beketova over actuele ontwikkelingen in de energietransitie.

Evenement HIER opgewekt 2022, 30 maart 2022

Ja, we mogen weer gezellig bij elkaar komen om de jubileumeditie van het Evenement HIER Opgewekt te vieren! De locatie is theater Het Spant in Bussum. Jaarlijks wordt hier het grootste landelijke evenement over lokale duurzame energie gehouden. Dan komen de energiecoöperaties maar ook bewonersinitiatieven, projectontwikkelaars, netbeheerders en stroomleveranciers bij elkaar om kennis en kunde te delen.
Tijdens het evenement zijn 18 sessies georganiseerd. Thema's zijn de aanpak van energiearmoede, financieren van lokale projecten, oplossingen bij capaciteitsproblemen op het net, kansen bij deelmobiliteit, natuurinclusief ontwikkelen van zonneparken en de warmtetransitie.
Op deze dag werd de Lokale Energie Monitor 2021 van de stichting HIER Opgewekt gepresenteerd, die de jaarlijkse analyse van duurzame lokale ontwikkelingen en de impact van energiecoöperaties weergeeft. Een aantal cijfers: er zijn maar liefst 676 energiecoöperaties met samen bijna 112.000 deelnemers! Driekwart van de energiecoöperaties richt zich op meerdere soorten productie-projecten: met zon, wind en warmte. De overige coöperaties houden zich uitsluitend bezig met één type project, bijvoorbeeld zon op dak. Eenenzeventig procent van alle coöperaties heeft samen een vermogen van 217 MWp zonneproductie. Dat is ongeveer 1-2% van het totale zonvermogen in Nederland. Twaalf procent van de coöperaties werkt aan windprojecten en zort voor 296 MW aan windproductie. Het aandeel collectieve wind is circa 6% van het totale wind-op-land vermogen in Nederland.
 

Energiearmoede

Het thema Energiearmoede moest natuurlijk aan bod komen vanwege de hoge energieprijzen. Tijdens de sessie 'Energiearmo0