Skip to main content
De leden zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie

ALV 10 mei 2022: Wat valt nieuwe directeur Bob Duindam op?

Na 2 jaar vond er eindelijk weer een ‘echte’ ALV plaats, met ruimte voor persoonlijke ontmoetingen. Met bijna 60 aanwezigen was de Molenzaal in het Stadshuus op dinsdagavond 10 mei goed gevuld. Menigeen was benieuwd naar de eerste bevindingen van nieuwe directeur Bob Duindam: Wat vindt hij van onze coöperatie?

Lees hier verder

In memoriam

Voorzitter Nico Groen opende de bijeenkomst met een ‘in memoriam’ voor twee recent overleden leden van LochemEnergie: Henk Stormink en Fred ter Heide. Stilgestaan werd bij hun actieve en betekenisvolle vrijwilligerswerk voor de coöperatie. Henk Stormink was zelfs betrokken bij de oprichting van LochemEnergie (“Hij was al lid toen hij het zelf nog niet eens wist.”). Beide mannen werden herdacht met een minuut stilte.

Wat er speelt

Vervolgens nam Nico de aanwezigen mee in het wel en wee van LochemEnergie. De energiecoaches kampen nog altijd met een grote wachtlijst. Dit keer is dat niet te wijten aan Corona maar aan de hoge energieprijzen. In Lochem is in diverse huishoudens sprake van energiearmoede. LochemEnergie gaat daar wat aan doen in samenwerking met de Gemeente Lochem. Ook gaat LochemEnergie zich richten op de buurtmatige aanpak rondom energie, met aandacht voor o.a. energie besparen, zelf groene energie opwekken en verwarmen zonder gas.
Teleurgesteld is hij in de ambities van de college van B&W. Waar bij de start van LochemEnergie het toenmalige college in 2030 energieneutraal wilde zijn, hoeft dat van het huidige college pas in 2050. Er is geen ruimte voor grootschalige zon en wind tenzij er op voorhand lokaal voldoende draagvlak voor is. Daar ligt een taak/kans voor LochemEnergie.

Vaste prik: vaststelling van de verslagen

Belangrijk onderdeel van de ALV was natuurlijk de goedkeuring van het verslag van 2021 en het financieel jaarverslag 2021. Dit werd na de toelichting van de penningmeester en de goedkeuring door de kascommissie met algehele instemming vastgesteld. Klaas Hallenga trad af als lid van de kascommissie en wordt opgevolgd door Johan Bouma. Samen met Mads van Loon vormt hij nu de kascommissie

May we present … Bob Duindam

Bob Duindam, de nieuwe en eerste directeur van LochemEnergie, gaf aan de hand van een prikkelend overzicht zijn indruk weer van zijn eerste 52 dagen bij LochemEnergie. Er zijn veel verschillende werkgroepen, waardoor er weinig focus is. Onder de vrijwilligers is sprake van grote gedrevenheid, maar onze successen zijn te weinig zichtbaar in de lokale gemeenschap. Wat ook opvalt is dat er weinig tot geen jongere leden zijn. De Lochemse politiek houdt Bob, ex-wethouder als hij is, nauwlettend in de gaten. Het nieuwe gemeentebestuur wil zich toeleggen op zon op dak, energie besparen en buurtgerichte energieprojecten. Tijdens de volgende ALV, over een half jaar, verwacht Bob met een plan te komen waarmee LochemEnergie zich meer zichtbaar maakt en aantrekkelijk en betekenisvol is voor alle inwoners – jong en oud –  in de gemeente Lochem.

LochemEnergie zal zich de komende jaren steeds meer ontwikkelen naar een professionele organisatie, waarin samen met een sterke groep vrijwilligers hard aan de weg wordt getimmerd op weg naar een energieneutraal Lochem. Als het aan LochemEnergie ligt niet pas in 2050, maar zo snel als mogelijk!

 

 

 

 

Na 2 jaar vond er eindelijk weer een ‘echte’ ALV plaats, met ruimte voor persoonlijke ontmoetingen. Met bijna 60 aanwezigen was de Molenzaal in het Stadshuus op dinsdagavond 10 mei goed gevuld. Menigeen was benieuwd naar de eerste bevindingen van nieuwe directeur Bob Duindam: Wat vindt hij van onze coöperatie?

Lees hier verder

In memoriam

Voorzitter Nico Groen opende de bijeenkomst met een ‘in memoriam’ voor twee recent overleden leden van LochemEnergie: Henk Stormink en Fred ter Heide. Stilgestaan werd bij hun actieve en betekenisvolle vrijwilligerswerk voor de coöperatie. Henk Stormink was zelfs betrokken bij de oprichting van LochemEnergie (“Hij was al lid toen hij het zelf nog niet eens wist.”). Beide mannen werden herdacht met een minuut stilte.

Wat er speelt

Vervolgens nam Nico de aanwezigen mee in het wel en wee van LochemEnergie. De energiecoaches kampen nog altijd met een grote wachtlijst. Dit keer is dat niet te wijten aan Corona maar aan de hoge energieprijzen. In Lochem is in diverse huishoudens sprake van energiearmoede. LochemEnergie gaat daar wat aan doen in samenwerking met de Gemeente Lochem. Ook gaat LochemEnergie zich richten op de buurtmatige aanpak rondom energie, met aandacht voor o.a. energie besparen, zelf groene energie opwekken en verwarmen zonder gas.
Teleurgesteld is hij in de ambities van de college van B&W. Waar bij de start van LochemEnergie het toenmalige college in 2030 energieneutraal wilde zijn, hoeft dat van het huidige college pas in 2050. Er is geen ruimte voor grootschalige zon en wind tenzij er op voorhand lokaal voldoende draagvlak voor is. Daar ligt een taak/kans voor LochemEnergie.

Vaste prik: vaststelling van de verslagen

Belangrijk onderdeel van de ALV was natuurlijk de goedkeuring van het verslag van 2021 en het financieel jaarverslag 2021. Dit werd na de toelichting van de penningmeester en de goedkeuring door de kascommissie met algehele instemming vastgesteld. Klaas Hallenga trad af als lid van de kascommissie en wordt opgevo