Skip to main content
Gasopslag

Start Pilot waterstof in Berkeloord, Lochem

De wens én de noodzaak om minder energie te gebruiken leven ook bij de bewoners van oude monumentale woningen, zoals in de wijk Berkeloord in Lochem. Dit type woningen is echter moeilijk te verduurzamen. Een van de mogelijkheden is het gebruik van waterstofgas in plaats van aardgas. Dat gaat echter niet zomaar. Er gingen enkele jaren van voorbereiding aan vooraf, maar nu start de pilot waterstof in de wijk Berkeloord in Lochem toch echt. Hier zal Alliander – samen met LochemEnergie en andere betrokkenen – aantonen dat het gebruik van waterstof via de bestaande gasleidingen mogelijk is. Op Stijgoord wordt momenteel gebouwd aan het distributiepunt van de waterstof. Volgens planning zullen de betrokken woningen vanaf najaar 2022 worden verwarmd met waterstof. Helaas nog niet met uitsluitend groene (wind- en zonne-)waterstof. Dat is niet voldoende beschikbaar en nog erg duur.

          Bij Stijgoord werd al een leiding voor de waterstof onder de Berkel door gelegd.

Rol van LochemEnergie

LochemEnergie beschikt als burgercoöperatie over een groot netwerk in de gemeente Lochem. Zo kwamen we in contact met geïnteresseerde bewoners en onderzochten we samen met hen de mogelijkheden voor energiebesparing in oudere, monumentale woningen. In samenwerking met Remeha en een adviesbureau werd een tiental huizen van geïnteresseerde eigenaars aan een technische schouw onderworpen: energiegebruik, mate van isolatie etc. werden nauwgezet in kaart gebracht. Uiteindelijk bleven er 10 woningen over voor deelname aan de pilot. De nauwe betrokkenheid van LochemEnergie bij dit soort innovatieve ontwikkelingen toont het belang en bestaansrecht van energiecoöperaties als LochemEnergie aan. Het versterkt het draagvlak voor de energietransitie.

Volop in het nieuws

De pilot was de afgelopen weken volop in het nieuws. Benieuwd naar die berichtgeving? Meer weten? We kozen een aantal links voor je uit, zie hieronder. (In het journaal van Omroep Gelderland begint het item over Berkeloord op 8 mi