Gedragsregels

Vrijwilligers en medewerkers van LochemEnergie hebben interactie met collega-vrijwilligers, medewerkers, leden.
Daarbij kan het voorkomen dat men te maken krijgt met ongepaste omgangsvormen.

LochemEnergie heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is Inge van Tilburg. Zij is te bereiken; Inge.vanTilburg@lochemenergie.net of via
telefoonnummer: 06 5052 7549

Wanneer cliënten, collega’s, medewerkers of vrijwilligers ongewenste omgangsvormen ondervinden dient de vertrouwenspersoon in eerste instantie als klankbord. Klachten en/of problemen kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Na een melding vindt een eerste gesprek plaats en wordt een plan van aanpak opgesteld.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

  • Agressie en geweld of dreiging hiervan
  • Seksuele intimidatie
  • Pesten, discriminatie, intimidatie

Gedragscode
LochemEnergie hanteert in haar aannamebeleid de noodzaak van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers die in een 1 op 1 relatie met anderen in contact komen.

Tevens is er een gedragscode (PDF bestand) opgesteld die door medewerkers en vrijwilligers van LochemEnergie worden onderschreven door ondertekening van een overeenkomst.