September 2021

In deze editie

Vacature directeur LochemEnergie (24 uur)

De groei van burger-cooperatie LochemEnergie maakt verdere professionlisering van de organistie noodzakelijk. Om die reden is er binnenkort een vacature voor de functie van directeur (24 uur). Meer informatie volgt op onze website.

 

Onrust rond de windturbines van IJsselwind

Het bestuur van LochemEnergie is zich bewust van de maatschappelijke onrust rond windturbines in Nederland en meer specifiek van de onrust - en in sommige gevallen boosheid - van omwonenden van de beoogde turbines van IJsselwind. Een opeenvolging van gebeurtenissen wakkert de onrust aan en daarmee de vragen over windenergie:

  • De Raad van State vernietigde de vergunningsaanvraag van IJsselwind voor turbines op de Mars.
  • De Raad van State gaf in het vonnis rond de vernietiging van een aanvraag in Delfzijl aan dat de Raad van State sowieso geen aanvragen in behandeling kan nemen als er niet een bestuurlijk zuiver afgestemd toetsingskader is vastgesteld door de vergunningverlener.
  • Het college van B&W van Lochem informeerde de gemeenteraad dat het college de komende anderhalf jaar geen toetsingskader zal opstellen.

Lees verder

 

Buurtaanpak bij energietransitie

LochemEnergie wil meer mensen bij de energietransitie betrekken door buurtgewijs te gaan werken. De ervaring die is opgedaan bij de buurtaanpak in het Larense Broek maakt enthousiast. De Gemeente Lochem, dorpsraden en buurtschappen zijn geïnteresseerd. Binnenkort gaan we meer ervaring opdoen met de buurtgewijze aanpak, en wel voor de uitrol van kleinschalige, collectieve warmtenetten. Inmiddels zoekt LochemEnergie al naar mensen die opgeleid willen worden tot buurtbegeleider. Iets voor jou?

Lees verder

 

Warmtetransitie oftewel: op weg naar aardgasvrij wonen

Het belang van (kleinschalige) collectieve warmtenetten
De gemeente Lochem is bezig een transitie visie warmte (TVW) te schrijven waarin zij moet aangeven hoe we van het aardgas af kunnen. LochemEnergie praat actief hierover mee en wijst op het belang van kleinschalige, collectieve lage-temperatuur-warmtenetten. Die zijn nodig, want als iedereen zou overstappen van aardgas op individuele warmte-oplossingen, zou dat leiden tot een grote stijging van het elektriciteitsverbruik in de winter (terwijl de opwek van zonne-energie dan juist afneemt!). Door collectief gebruik te maken van bijvoorbeeld warmte uit asfalt of oppervlaktewater zou de behoefte aan elektriciteit kleiner zijn.

Lees verder

 

Stage-opdracht business cases Collectieve warmtenetten

Binnen zustercoöperatie LochemEnergie Warmte is afgelopen zomer hard gewerkt aan het verzamelen van technische en financiële gegevens voor het uitwerken van business cases voor kleinschalige, collectieve lage-temperatuur-warmtenetten. Stagestudent Nikki van de Rijdt zijn we zeer dankbaar voor het vele werk dat ze heeft verzet. Inmiddels is er informatie over warmte uit asfalt, oppervlaktewater (aquathermie) en PVT-panelen (die zowel warmte als elektriciteit opwekken). Ook individuele oplossingen zoals overstappen op een (hybride) warmtepomp, zijn onderzocht.

Lees verder

 

Duurzaamheid ontbreekt in Woonvisie Gemeente Lochem

In een schriftelijke reactie op de concept Woonvisie van de Gemeente Lochem constateert LochemEnergie dat een visie op duurzaam bouwen ontbreekt, evenals een visie op een energieneutrale woonomgeving en infrastructuur. Gezien de klimaatdoelen en de urgentie van energiebesparing is dit een grote misser. LochemEnergie verwacht een nieuwe aangepaste versie van deze Woonvisie. Lees de reactie van LochemEnergie op Woonvisie Gemeente Lochem.

 

Lees verder

 

Interactief mini-museum op wielen

Binnenkort door de hele gemeente Lochem: Interactief mini-museum op wielen
Van 4 t/m 10 oktober rijdt er een interactief mini-museum door de gemeente Lochem. Het museum ziet eruit als een SRV-wagen – en dat was het vroeger ook. In de wagen maak je een tijdreis door de Achterhoek. Je leert over de periode van de wederopbouw en ziet ons unieke Achterhoekse erfgoed. Vervolgens denk je mee over de toekomst, waarbij duurzaamheid, energietransitie, maatschappelijk draagvlak en leefbaarheid belangrijke thema’s zijn. Eenmaal buiten de wagen kun je in gesprek gaan over de toekomst.

Lees verder

 

Waterstof voor huizen in Berkeloord

In de wijk Berkeloord in Lochem wordt op dit moment een pilotproject uitgevoerd waarbij een aantal huizen waterstof gaan gebruiken voor het verwarmen van hun huizen. Deelnemers in dit project zijn de Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord, Remeha, Alliander en LochemEnergie. Het project begint nu serieuze vormen aan te nemen.

Deepscan
Voor bijna alle woningen zijn inmiddels zogenoemde deepscans uitgevoerd om de geschiktheid voor deelname aan het pilotproject goed in kaart te brengen. De rapporten worden op dit
moment uitgewerkt. Door de bouwvakvakantie en het vertalen van elk rapport naar een voor de bewoners leesbaar document duurde dit wat langer dan gedacht. Hopelijk worden de eerste gesprekken met de bewoners nog eind september ingepland.

Lees verder

 

Duurzame-huizenroute

Bezoek de duurzame huizenroute op zaterdag 30 oktober en 6 november 2021

Wil jij aan de slag om je huis energiezuinig te maken? Je kunt veel leren van anderen die al stappen hebben gezet. Op duurzamehuizenroute.nl vind je alle deelnemende huizen bij jou in de buurt. Schrijf je vanaf begin oktober in voor een bezoek aan het huis van jouw keuze. De bewoners zullen je met veel enthousiasme vertellen over het energiezuinig maken van hun huis. Ze geven je een rondleiding, delen hun ervaringen en bespreken jouw vragen.

Lees verder

 

Agenda

Medio Oktober:
Start energiebesparende actie voor huurders in samenwerking met woningbouwcorporaties en huurdersbelangenverening

30 Oktober en 6 November:
Duurzame huizenroute

6 November:
Landelijke klimaatmars Amsterdam