November 2021

In Memoriam Henk Stormink

Henk Stormink was een alom bekende en graag geziene figuur binnen LochemEnergie. Zaterdag 20 november jl. overleed hij geheel onverwacht. Henk was mede-oprichter van LochemEnergie. Het bestuur schreef een mooi In Memoriam over Henk. Dit werd naar alle leden van LochemEnergie persoonlijk verzonden en is te lezen op onze website.
Wij gaan Henk enorm missen. We wensen zijn vrouw Petra, zijn dochters Tinke, Kari, Lore en hun partners alle sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.

 

Buurtaanpak energietransitie via buurt-aanjagers: Maak jij je buurt wakker?

 

Voor een buurtaanpak van de energietransitie is de hulp van buurt-aanjagers nodig: buurtbewoners met kennis van allerlei aspecten van de buurt-warmtetransitie, die weten waar samenwerkingskansen liggen en hoe ze die samen met hun buurtbewoners kunnen vertalen in een concreet plan. Zo jagen ze de warmtetransitie in hun buurt aan.


Lees verder

 

Buurtgewijze aanpak energietransitie

 

“Alleen ben je sneller, samen kom je verder”

In de hele energietransitie blijkt dat samenwerken ‘van onderop’ vaak leidt tot een grotere motivatie en een betere draagkracht. Elke buurtaanpak valt of staat met de instemming van de bewoners. Maar om met iets te kunnen instemmen is het nodig dat je voldoende verstand hebt van de voorgestelde plannen: de aanpassingen in je woning en in de openbare infrastructuur. Pas dan kun je ontwerpende, uitvoerende en beherende partijen je vertrouwen geven. Samen kom je dan verder. Bovendien betrek je meer mensen bij de energietransitie én worden mensen meer betrokken bij de energietransitie.

Lees verder

 

Word ook energiecoach!

 

Help mee om Lochem energieneutraal te maken. Als energiecoach adviseer je inwoners van de gemeente Lochem over het verduurzamen van hun woning. LochemEnergie biedt je daarvoor een opleiding, waarna je een korte tijd meeloopt met een ervaren energiecoach. Daarna mag je zelfstandig aan de slag! Je bent dan lid van een team dat constant bezig is de eigen deskundigheid te vergroten door middel van workshops en trainingen. 


Meld je aan of vraag om meer informatie door te mailen.

Lees verder

 

Elektrip onderweg ... vul de enquête in!

 

Hoe kan Elektrip de aandacht voor haar elektrische deelauto’s vergroten? Bij het zoeken naar antwoorden krijgt Elektrip hulp van Nieuwe Wending. Dit Deventer bureau richt zich op effectieve communicatie: het zoekt uit waar weerstand zit en bedenkt vervolgens werkende interventies. Nieuwe Wending maakte speciaal voor Elektrip een enquête om uit te zoeken hoe mensen tegenover het delen van (elektrische) auto’s staan. Help jij ons door de enquête in te vullen? Je vindt hem via de QR code.

Lees verder

 

Elektrip zoekt vrijwilligers

 

Elektrip, en dus LochemEnergie, is al meer dan 5 jaar koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Elektrip deelt elektrische auto’s, plaatst openbare laadpalen in onze gemeente en geeft desgewenst informatie over elektrisch rijden en de aanschaf van een elektrische auto of laadpunt. Dankzij Elektrip zijn er meer dan 10 deelauto’s in onze gemeente en hebben veel leden (en niet-leden) inmiddels zelf een elektrische auto gekocht.

Team Elektrip zoekt 4 á 5 enthousiaste vrijwilligers om haar team te versterken. Samen gaan we voor de elektrische deelauto’s zorgen én voor de Elektrip-klanten die informatie en/of hulp willen. De Elektrip-coördinator zorgt voor de opleiding en begeleiding van de nieuwe vrijwilligers.

Lees verder

 

Subsidie elektrische auto 2022 aanvragen? Doe het goed!

 

Tot 1 juli 2025 stelt de overheid jaarlijks een bepaald budget beschikbaar voor de zgn. SEPP-regeling: de regeling Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren. De afgelopen twee jaar was het jaarlijkse subsidiepotje al na een paar maanden leeg. Zaak dus om de subsidie op tijd aan te vragen. Maar wees niet té snel: de koopovereenkomst en de tenaamstelling moeten gedateerd zijn in 2022 om voor de SEPP 2022 in aanmerking te komen.

Lees verder

 

Van biogas naar schone waterstof

 

In Laren werkt een aantal melkveehouders hard aan klimaatverbetering. 15 melkveehouders zijn bezig met het aanvragen van vergunningen voor de Biogashub Lochem. 12 melkveehouders onderzoeken of zij nog een stap verder willen gaan. Zij nemen deel aan de haalbaarheidsstudie H2UB Laren, gesubsidieerd door de Gemeente Lochem en LTO. Onderzocht wordt of het mogelijk is om uit biogas waterstof te produceren voor de transportsector zónder extra belasting voor het milieu.

Lees verder

 

Nóg meer collectieve zonnedaken gezocht

 

Na ’t Onderschoer in Barchem en Stal De Schoolt in Kring van Dorth wil LochemEnergie het aantal collectieve zonnedaken nóg verder uitbreiden. Daarom blijft de coöperatie op zoek naar nieuwe daken. Ben of ken jij iemand (waarschijnlijk een ondernemer) die een geschikt dak heeft en een groen hart? Geef het dan aan ons door. Want net als vrijwel iedereen plaatsen we liever zonnepanelen op bestaande daken dan op de zo spaarzame grond.

Lees verder

 

Aardgasvrij verwarmen met warmtenetten

 

In een plattelandsgemeente als Lochem zijn geen grootschalige hoge-temperatuurwarmtenetten beschikbaar. Reden is dat wij daarvoor geen geschikte warmtebronnen hebben. Bovendien staan onze huizen gemiddeld te ver uit elkaar.


LochemEnergie zoekt daarom naar innovatieve oplossingen. Zo heeft ze met hulp van specialisten de mogelijkheid onderzocht van kleinschalige lage-temperatuurnetten. Bijvoorbeeld asfalt, oppervlaktewater of zonnecollectoren zouden hierbij als warmtebron kunnen fungeren voor enkele tientallen tot max. 200 woningen.

Lees verder

 

Agenda

9 december: Start cursus Buurt-aanjager via ZOOM