Juli 2021

Lees in in deze Nieuwsbrief onder meer over: een primeur in Laren waar een onderzoek start naar de mogelijkheid om uit mest waterstof te halen, de reactie van de gezamenlijke energiecoöperaties uit onze regio op de RES 1.0 en de inzet van onze energiecoaches bij het de aanpak van het energiebesparende maatregelen thuis.

Onderzoek naar waterstof uit mest krijgt subsidie

Wakker Loarne, LTO Noord afd. Achterhoek Noord en LochemEnergie hebben een subsidieaanvraag bij de gemeente Lochem ingediend om te onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar is om waterstof uit rundveemest te maken. Deze subsidie is op 29 juni door B&W toegekend. Als het project tot uitvoering komt zal de productie van waterstof niet het enige voordeel zijn. De uitstoot van stikstofverbindingen zal namelijk naar verwachting voor zeker de helft afnemen, terwijl de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide en methaan bijna helemaal wordt vermeden!

Lees verder

 

Regionale Energie Strategie (RES) versie 1.0

De Cleantech Regio (CTR) heeft haar Regionale Energie Strategie (RES) na het raadplegen van inwoners, bedrijven en instellingen, bijgesteld. De versie 1.0 is verschenen. De gezamenlijke energiecoöperaties van de CTR, waaronder LochemEnergie, hebben hierop officieel gereageerd. De e-coöperaties zijn blij dat het lokaal eigendom in de nieuwe versie beter is vastgelegd en dat er aandacht is voor de rol van e-coöperaties. Maar er zijn ook aspecten waarmee ze minder blij zijn. Zo is het voornemen om groene stroom op te wekken met 13 % afgenomen. Op basis van hun bedenkingen en bezwaren formuleerden de e-coöperaties een advies voor de RES 2.0.

Lees verder

 

Tussen Kolen & Parijs

een gids van Urgenda voor iedereen die met de RES te maken heeft

Urgenda kiest voor de praktische benadering, Dit was al bekend van het 40- en het 54-puntenplan met evenzoveel direct uitvoerbare maatregelen die onmiddellijk tot energiebesparing leiden. De nieuwe uitgave Tussen Kolen & Parijs is op hetzelfde principe gebaseerd: haalbare doelen met praktische beschrijvingen, onderbouwd met cijfers uit onderzoek en gelardeerd met ervaringen uit de praktijk. “Tussen Kolen & Parijs” is bedoeld voor iedereen die op enige manier met de totstandkoming en de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te maken heeft. In wezen zijn we dat dus allemaal.

Lees verder

 

Energiecoaches gaan werken met het Hoom-dossier

De energiecoaches van LochemEnergie gaan werken met het Hoom-dossier. Mensen die hun huis verder willen verduurzamen, kunnen gebruik maken van dit online adviestool. In juli gaat de pilotfase van het Hoom-dossier van start voor een kleine groep energiecoaches. Vanaf dit najaar zal het Hoom-dossier voor alle coaches en alle inwoners van de gemeente Lochem beschikbaar zijn.

Lees verder

 

 

Lochem Weet van Water

Waterschap Rijn en IJssel lanceerde onlangs haar vernieuwde website ‘Weet van Water’. Deze toegankelijke en informatieve site geeft tal van watertips voor je tuin, huis of bedrijf. En wil je weten wat de gemeente Lochem van Water weet? Ga dan naar Lochem Weet van Water en bekijk het YouTube-filmpje ‘Regenwater vasthouden, dat doe je zo’. Dan begrijp je meteen waarom je steeds meer wadi's om je heen ziet, die laag gelegen plekken gebruiken voor het opvangen van regenwater.

Lees verder

 

Tegels wippen tegen hittestress

Tegels uit je tuin verwijderen om regenwater niet verloren te laten gaan én om hittestress tegen te gaan: steeds meer mensen zien er gelukkig het belang van in. LochemEnergie beschikt over gespecialiseerde energiecoaches, de zgn. afkoppelcoaches, die kunnen helpen om hemelwater af te koppelen van het riool.

Lees verder

 

Open Dag Stadshuus: LochemEnergie is erbij!

Op zaterdag 4 september organiseert het Stadshuus samen met zijn huurders een spetterend Open Huus. Van 10.00 tot 17.00 uur is er een fantastisch veelzijdig programma, met muziek, creatieve workshops, live radio, oude kinderboeken, een tentoonstelling, een informatiemarkt, lekkere hapjes uit de kookstudio, en nog veel meer.

Lees verder

 

 

Agenda

  • 7 augustus: Bandenspanningsdag, Graafschapterrein, stad Lochem: (actie van de Gemeente Lochem, die we van harte toejuichen)
  • 4 september: Open Dag Stadshuus, 10.00-17.00 uur, Markt 3, stad Lochem
  • 17 september: BBQ voor actieve vrijwilligers van LochemEnergie
  • 25 september: Buurtactie ‘Ben je nou helemaal betegeld?!’, Zuiderenk, stad Lochem