Editie november 2020

 

10 Jaar LochemEnergie, 12 leden aan het woord

10-10-2020: LochemEnergie bestaat 10 jaar. Daar staan we graag even bij stil. We hebben een fotocompilatie gemaakt van een aantal belangrijke gebeurtenissen. En al zeggen we het zelf, het is indrukwekkend te zien wat we de afgelopen jaren allemaal met zijn allen gedaan hebben. Heel veel acties om mensen te informeren, in wijken, op scholen, in vergaderzalen van dorpshuizen enzovoort. We hebben ook veel onderzoek gedaan: naar technische oplossingen, maar vooral ook naar hoe we ons gedrag kunnen veranderen om minder energie te gebruiken. Het is een bonte aaneenschakeling van activiteiten met maar één doel: het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Lees verder

 

Veel belangstelling voor najaarsactie EnergieBespaarWeken

 
Iedereen bedankt voor jullie enthousiaste deelname. Ondanks de wat ingewikkelde omstandigheden mogen we weer veel inwoners blij maken met informatie, bespaarcadeaus en een infraroodfoto.
 
Inmiddels zijn de bestelde bespaarcadeaus bij ons afgeleverd. Medio volgende week (week 46 2020) starten we met het bezorgen. Wil jij ons daarbij helpen? We zoeken nog vrijwilligers die bespaarcadeaus willen afleveren, met name in Harfsen, Eefde en Epse. Meld je aan via bespaar@lochemenergie.net

Lees verder

 

Vijf webinars ter vervanging van de informatieavonden

 
Ter vervanging van de afgelaste informatieavonden van afgelopen oktober organiseren we de komende weken 5 online-bijeenkomsten. Iedereen is welkom om zich aan te melden voor een of meer van deze webinars:
5 november Oogst de Zon met Zonnepanelen

9 november Een goed afgestelde CV is een zuinige CV

16 november Regenwater vasthouden in je tuin

17 november Isoleren kan je leren

26 november Subsidies en slimme leningen

 

 

Online bijpraatsessie kernenergie door John Kerkhoven

Kernenergie toch een optie!? 

Een bijpraatsessie over feiten en fabels 
Lange tijd leek het dat de discussie over kernenergie beslecht was: te gevaarlijk, te duur, niet circulair. Maar ineens staat kernenergie weer volop in de belangstelling: kernenergie kan de energietransitie mogelijk goedkoper maken. 
Dit jaar verschenen er twee onderzoeksrapporten op het bureau van minsister Wiebes met een tegengestelde uitkomst. Dat roept natuurlijk veel vragen op. Wat zijn de feiten? Wat zijn de fabels? We organiseren daarom op  maandag 16 november om 20.00 uur een online bijpraat sessie via zoom voor informatie en discussie. 
 

 

Online-informatiesessie van Aardgasvrij Laren

 
Op woensdag 25 november organiseert Aardgasvrij Laren een online-bijeenkomst om de inwoners van Laren te informeren over de stand van zaken.
Er is inmiddels heel veel in kaart gebracht over de huizen in de kern van Laren en het grote buitengebied. Er is informatie over de kwaliteit van het leidingennetwerk, en over de meest geschikte technieken om aardgas te vervangen in Laren. Tijdens de bijeenkomst zal ook een aantal Larenaren, die thuis al aardgasvrij zijn geworden, vertellen over waarom ze aardgasvrij wilden worden en hoe ze dat gedaan hebben. Over hobbels, over kosten en over ‘kicken’ als het gelukt is.

Lees verder

 

Vraag nog voor 1 januari 2021 je energielabel aan!

Ga je in de komende 10 jaar je huis verkopen? Vraag dan nu nog een energielabel aan. Tot 1 januari kan dat nog via een versnelde en goedkope procedure. Na 1 januari wordt het een stuk duurder. Hulp nodig? LochemEnergie biedt alle leden gratis aanvraaghulp.

Lees verder

 

Nieuwe service: regenwater afkoppeladvies door energiecoaches

LochemEnergie, dat heeft toch niets met water te maken? Toch wel. Denk aan Eefde Waterkracht, waarmee we elektriciteit uit de Berkel wilden halen. Denk aan de productie en het rondpompen van grondwater. Denk aan het rioolwater, dat we naar de zuivering in Zutphen pompen en daar met behulp van energie zuiveren. Denk aan het grondwater, dat we bij droogte oppompen om de akkers te beregenen. Zorgvuldig omgaan met regenwater en drinkwater is dus ook een vorm van energiebesparen en bij uitstek iets dat we lokaal moetenen kunnen doen.

Lees verder

 

Energiecoach gesprekken voorlopig via telefoon of beeldbellen

Gezien de recente corona cijfers en de nieuwe maatregelen van onze regering hebben we besloten om voorlopig geen huisbezoeken af te leggen.

Had je een bezoek van een energiecoach aangevraagd? Dan kan je binnenkort een emailbericht of telefoontje verwachten. De coach bekijkt dan samen met jou of we je vragen direct via de telefoon, email of beeldbellen kunnen beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan proberen we zoveel mogelijk direct antwoorden te geven en stellen we het huisbezoek uit tot dit weer veilig kan en mag.  

Let op: het is nog gewoon mogelijk een coachafspraak te maken. Zeker als je denkt dat we de vragen via telefoon of email kunnen beantwoorden. 

Lees verder

 

Charge & Go-project afgerond: Elektrip gaat door

Hoe behoud je het gevoel van een eigen auto en persoonlijke bewegingsvrijheid maar beperk je de grote hoeveelheid CO2 uitstoot door die auto? LochemEnergie experimenteerde in de afgelopen 4 jaar met elektrische deelauto’s in allerlei vormen, was op zoek naar de juiste reserveringsapp en zette zich in voor veel meer laadpalen in de gemeente Lochem. Met hulp van het Charge& Go-project, gefinancierd door Efro. Het project loopt aan het eind van dit jaar af, maar we zijn voornemens de mooie resultaten door te zetten onder de naam LochemEnergie/Elektrip.
 

 

Waterkrachtturbine in Eefde gaat helaas niet door

 
Het gaat niet lukken om een waterkrachtinstallatie te bouwen in de stuw van het afleidingskanaal van de Berkel in Eefde. Na 6 jaar werk van vele vrijwilligers kon het bestuur van EefdeWaterkracht niet anders besluiten. De turbine zou voor ongeveer 100 huishoudens stroom moeten gaan leveren. 
Het hele traject heeft een hoog 'kan-nie-waar-zijn' gehalte. Rijkswaterstaat, het waterschap en Liander vonden het allemaal een mooi plan, maar als puntje bij paaltje kwam bleken er grote hobbels.

Lees verder

 

Zonnepark Boschloo feestelijk geopend

 
De familie Boschloo aan de Eekweg in Gorssel heeft het dak
van hun koeienstal aangeboden aan LochemEnergie om hierop 200 zonnepanelen te plaatsen. Daarmee kunnen mensen die zelf geen geschikt dak hebben toch hun energie duurzaam opwekken. Leden van LochemEnergie in en rondom Gorssel konden zoncertificaten kopen, gerelateerd aan hun gemiddelde energiegebruik. Ieder certificaat is goed voor de opbrengst van één zonnepaneel. Op 12 september 2020 vond de feestelijke opening plaats.

Lees verder

 

Meer coöperatieve inbreng vereist in Regionale Energie Strategie

 
De gezamenlijke energiecoöperaties uit de Cleantech Regio (BrummenEnergie, deA, Energiecoöperatie Epe, EnergieRijk Voorst, Heerde Energiek, LochemEnergie en ZutphenEnergie) presenteren hun reactie op het concept Regionale Energie Strategie. In steekwoorden: We zijn blij dat er stappen gezet worden, maar het moet meer en het moet beter. Er is veel te weinig aandacht voor de rol van de inwoners en hun vertegenwoordigers, de energiecooperaties. De plannen zijn bovendien te beperkt. Er is te weinig aandacht voor isolatie, industrie, duurzame warmte en mobiliteit. Dat hoort er wel bij!