Editie februari 2020

Lees in deze editie meer over:

Tien jaar op 10-10-20. Save the date!

Op 10 oktober 2020 is het 10 jaar geleden dat vele burgers uit de gemeente Lochem voor het eerst bij elkaar kwamen in de Gudulakerk om de aanzet te geven tot wat LochemEnergie nu is: een burger-energiecoöperatie van nagenoeg 900 leden met de bedoeling met elkaar zoveel mogelijk energie te besparen en dat wat we nodig hebben, lokaal en duurzaam op te wekken. Dit willen we vieren >>

Laatste deelnemers zonpark Gorssel gezocht!

De voorbereidingen voor het 7e zonnepark van LochemEnergie zijn bijna afgerond. Naar verwachting zal het zonnepark op het dak van de grote schuur bij de boerderij van de heer en mevrouw Boschloo in Gorssel medio 2020 operationeel worden. Zij stellen hun dak beschikbaar voor mensen die op eigen dak geen zonnepanelen kunnen plaatsen

Er zijn nog enkele certificaten beschikbaar. Inschrijven is mogelijk voor inwoners met postcode 7211, 7213, 7214, 7215, 7216 of 7217.  Lees verder of schrijf je vrijblijvend in voor Zonnedak Boschloo

Goede dialoog over windenergie met Larense Broek

Als het om windenergie gaat, vindt LochemEnergie dat we voor de komende periode - van pakweg 20 jaar - voor grootschalige opwek moeten gaan, omdat er op korte termijn gewoonweg geen alternatief voor handen is. Maar het moet wel grootschalige opwek zijn, die op een goede manier tot stand is gekomen en gerealiseerd: in overleg met elkaar en bij voorkeur met coöperatieve burger-windmolens. Want dan komen de opbrengsten ten goede aan de lokale gemeenschap.
Niet iedereen denkt er zo over, maar daarom ging onze werkgroep Wind in de afgelopen weken in gesprek. Lees verder

LochemEnergie/Elektrip stapt over op app en nieuwe tarieven

Op 17 februari stapt Elektrip over op het delen van alle auto’s via de reserveringsapp én op nieuwe tarieven. Elektrip heeft de afgelopen tijd flink geoefend met de app. Gebruikers zijn enthousiast, omdat in één oogopslag te zien is waar de auto’s staan, of ze beschikbaar zijn en wat  de accu-stand is. En nog een voordeel: geen sleutels in sleutelkastjes meer nodig. Je opent en sluit de auto’s met de app op je telefoon.

In het vervolg koop je vooraf vooraf credits, oftewel een rij-tegoed: een kleine of grote bundel via Ideal, of een klein of groot abonnement met maandelijkse incasso. Lees meer >>

ECEC2020: erkenning burger-energiecoöperaties in wetgeving

Op 23, 24 en 25 april brengen Rescoop.eu en het Interreg ECCO project vele burger-energienetwerken bij elkaar in Frankfurt. Rescoop.eu en Interreg ECCO vertegenwoordigen meer dan 1500 burgernetwerken in Europa die allemaal werken aan een toekomstig energiesysteem dat 100% hernieuwbaar is, sociaal rechtvaardig en eigendom van en beheerd door lokale gemeenschappen zoals LochemEnergie.

Om effectief te kunnen zijn is Europese wetgeving nodig. Lees verder

LochemEnergie in e-car-rally naar ECEC2020 in Frankfurt

Hoe mooi is het als alle deelnemers aan ECEC2020 in Frankfurt met schoon vervoer arriveren vanuit verschillende Europese landen. Daar hoort natuurlijk de elektrische auto bij! Om het allemaal extra leuk te maken, organiseert emovia een heuse e-car-rally op 22 april. Iedereen is dus ruim op tijd voor de conferentie op 23, 24 en 25 april. Alle Europese burger-energienetwerken worden uitgedaagd om vanuit hun woonplaats met een elektrische auto af te reizen naar de conferentie. Lees verder

SWL sluit aan op auto-deelplatform LochemEnergie/Elektrip

Vanaf eind 2019 leaset  Stichting Welzijn Lochem (SWL) twee elektrische auto’s van LochemEnergie voor de dienstreizen van de medewerkers. Beiden zijn voorzien van een kastje waardoor ze aangesloten zijn op het auto-deelplatform van LochemEnergie/Elektrip en dus ook via een app gebruikt kunnen gaan worden door inwoners van de gemeente Lochem. Maar eerst gaat SWL er zelf mee aan de slag. LochemEnergie en SWL ontwikkelden daarvoor een plan.

Wist je dat?

  • Nicoline wordt wagenparkbeheerder. Wendela Vos was de laatste twee jaar onze wagenparkbeheerder voor Elektrip. Zij is echter nu aan de slag voor het onderwijs. Nicoline Meutstege neemt haar werk over.  Nicoline was al een aantal jaren actief voor LochemEnergie en voor emovia, dus dat gaat goed komen.

  • Snellaadpunt bij gemeentehuis Lochem. Snelladen is erg plezierig. Even snel wat bij laden, om zeker op je plek van bestemming te komen. Zo'n gelegenheid hebben we nu ook bij het gemeentehuis aan de Hanzeweg 8. Hij is geïnstalleerd, maar er moeten nog wat laatste checks gedaan worden. Binnenkort actief dus. We houden u op de hoogte. Lees verder

  • Duurzaamheidsles op Villa 60 in Eefde: Al enige jaren verzorgen Fred ter Heide en Heidi Olde Scheper van LochemEnergie duurzaamheidslessen op de basisscholen. Onlangs waren zij in groep 6/7 van basisschool Villa 60 in Eefde te gast. Fred en Heidi vinden het opmerkelijk hoeveel kinderen al weten over de gevolgen van de opwarming van de aarde en energiebesparing. Lees verder

  • IJsselwind krijgt SDE-subsidie. Maandag 3 februari kreeg IJsselwind het bericht dat de SDE-subsidie voor IJsselwind is toegekend. Samen met de vergunningverlening door de gemeente Zutphen eind september 2019, kunnen hiermee stappen worden gezet richting financieringsplannen. Bezwaren van enkele omwonenden tegen de vergunningverlening door de gemeente Zutphen, worden in het najaar behandeld door de Raad van State.

  • Factsheet resultaat onderzoek grootschalig zon en wind: Ruim 3000 inwoners en bedrijven in de gemeente Lochem en de overige 6 gemeenten van Cleantech Regio namen deel aan het onderzoek naar grootschalige wind- en zonne-energie in het kader van de Regionale Energie Strategie. Voor de uitslagen op het factsheet klik hier >>>

  • Vliegvakantie 'weg-swipen'? Swipocratie gaat erom jongeren op een ‘tinderachtige’ wijze bij de klimaatdiscussie te betrekken. Met een swipe kunnen ze aangeven of ze al dan niet hun vliegvakantie willen laten schieten voor minder CO2-uitstoot. Of geven ze antwoord op de vraag of ze in hun gemeente liever een windmolen hebben in plaats van 10.000 hectare zonnepanelen. Lees meer over deze primeur.

  • Elise Olde Monnikhof, student Ruimtelijke Ordening aan Hogeschool Saxion, onderzocht de beleving van de windturbines rondom Deventer en die was niet zoals verwacht. Lees verder

 

In de agenda