Nieuws

Duurzaamheid ontbreekt in Woonvisie Gemeente Lochem

Datum: 
vrijdag, 24 september, 2021

In een schriftelijke reactie op de concept Woonvisie van de Gemeente Lochem constateert LochemEnergie dat een visie op duurzaam bouwen ontbreekt, evenals een visie op een energieneutrale woonomgeving en infrastructuur. Gezien de klimaatdoelen en de urgentie van energiebesparing is dit een grote misser. LochemEnergie verwacht een nieuwe aangepaste versie van deze Woonvisie.

Stage-opdracht business cases Collectieve warmtenetten

Datum: 
vrijdag, 24 september, 2021

Binnen zustercoöperatie LochemEnergie Warmte is afgelopen zomer hard gewerkt aan het verzamelen van technische en financiële gegevens voor het uitwerken van business cases voor kleinschalige, collectieve lage-temperatuur-warmtenetten. Stagestudent Nikki van de Rijdt zijn we zeer dankbaar voor het vele werk dat ze heeft verzet. Inmiddels is er informatie over warmte uit asfalt, oppervlaktewater (aquathermie) en PVT-panelen (die zowel warmte als elektriciteit opwekken).

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed