Nieuws

Stage-opdracht business cases Collectieve warmtenetten

Datum: 
vrijdag, 24 september, 2021

Binnen zustercoöperatie LochemEnergie Warmte is afgelopen zomer hard gewerkt aan het verzamelen van technische en financiële gegevens voor het uitwerken van business cases voor kleinschalige, collectieve lage-temperatuur-warmtenetten. Stagestudent Nikki van de Rijdt zijn we zeer dankbaar voor het vele werk dat ze heeft verzet. Inmiddels is er informatie over warmte uit asfalt, oppervlaktewater (aquathermie) en PVT-panelen (die zowel warmte als elektriciteit opwekken).

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed