Warmtetransitie oftewel: op weg naar aardgasvrij wonen

Datum: 
24/09/2021

Het belang van (kleinschalige) collectieve warmtenetten
De gemeente Lochem is bezig een transitie visie warmte (TVW) te schrijven waarin zij moet aangeven hoe we van het aardgas af kunnen. LochemEnergie praat actief hierover mee en wijst op het belang van kleinschalige, collectieve lage-temperatuur-warmtenetten. Die zijn nodig, want als iedereen zou overstappen van aardgas op individuele warmte-oplossingen, zou dat leiden tot een grote stijging van het elektriciteitsverbruik in de winter (terwijl de opwek van zonne-energie dan juist afneemt!). Door collectief gebruik te maken van bijvoorbeeld warmte uit asfalt of oppervlaktewater zou de behoefte aan elektriciteit kleiner zijn.


Buurtaanpak voor meer betrokkenheid
Na een periode van zeer negatieve berichten over aardgasvrij wonen, neemt de belangstelling ervoor toe – mede door de steeds hogere aardgasprijs. Door in enkele wijken samen met de bewoners collectieve warmteprojecten te verkennen, hoopt LochemEnergie met hen te kunnen discussiëren over wat zij zelf willen en welke randvoorwaarden zij stellen. Collectieve warmteprojecten zijn complex en vragen een lange adem. De techniek biedt voldoende oplossingen, maar de sociale en organisatorische aspecten verdienen echter veel aandacht omdat deze belangrijk zijn voor de acceptatie van de warmtetransitie.


Hulp van buitenaf
Bij onze warmteprojecten zullen we gebruik maken van de kennis en ervaring van Buurtwarmte (van de landelijke koepel EnergieSamen). Want we staan niet alleen: er zijn veel coöperaties die warmteprojecten verkennen.
Gerwin Verschuur, woonachtig in Culemborg en o.a. zeer betrokken bij de duurzame voorbeeldwijk EVA-Lanxmeer in die gemeente, helpt ons op het gebied van strategie, planning en op termijn met het trainen van buurtbegeleiders.


Doe je mee?
Heb je interesse om zelf actief te worden in de warmtetransitie en in wat LochemEnergie kan bijdragen? Stuur dan een mail naar Tonnie Tekelenburg en je wordt uitgenodigd voor een bijpraatsessie in oktober (datum nog niet bekend).

Warmte uit asfalt, om onze huizen (deels) mee te verwarmen