Tussen Kolen & Parijs

Datum: 
15/07/2021

een gids van Urgenda voor iedereen die met de RES te maken heeft

Urgenda kiest voor de praktische benadering, Dit was al bekend van het 40- en het 54-puntenplan met evenzoveel direct uitvoerbare maatregelen die onmiddellijk tot energiebesparing leiden. De nieuwe uitgave Tussen Kolen & Parijs is op hetzelfde principe gebaseerd: haalbare doelen met praktische beschrijvingen, onderbouwd met cijfers uit onderzoek en gelardeerd met ervaringen uit de praktijk. “Tussen Kolen & Parijs” is bedoeld voor iedereen die op enige manier met de totstandkoming en de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te maken heeft. In wezen zijn we dat dus allemaal.

Aan de hand van de thema's zon en wind, niet-fossiele industrie en innovaties, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en natuur passeren een reeks van voorbeelden van besparing en opwekking afkomstig uit het hele land. Steeds weer wordt aangetoond hoeveel energie er wordt bespaard resp. opgewekt. Extra inspirerend voor LochemEnergie zijn de voorbeelden van succesvolle initiatieven in samenwerking met burgers voor onder meer zon en wind. Het uitgangspunt van draagvlak en samenwerking met en vanuit de samenleving loopt als een rode draad door alle thema's. Conclusie: er kan regionaal veel meer dan je denkt !

Laat je inspireren en vraag de gids aan. Je kunt Tussen Kolen & Parijs op deze pagina ook downloaden. Tip: Meld je als geïnteresseerde aan voor de nieuwe website res.urgenda.nl die binnenkort wordt gelanceerd.