Reserveer de datum: 6 juni Ledenvergadering!

Datum: 
25/04/2013
Categorie: 
Lokatie: 

 

UITNODIGING VOOR LEDEN

6 juni a.s. Algemene ledenvergadering LochemEnergie

 

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit op donderdag 6 juni voor de 2e algemene ledenvergadering van LochemEnergie in “Ons Huis” te Almen.

De avond begint om 19.00 uur met een informatiemarkt, waarin de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar aan de orde komen. Om 19.30 uur start de eigenlijke Ledenvergadering, met een overzicht van het gevoerde beleid, de jaarrekening en de samenstelling bestuur.

Aansluitend zal Wethouder Duurzaamheid Thijs de la Court in een voordracht de ontwikkelingen van LochemEnergie in een breder perspectief plaatsen. LochemEnergie is niet alleen op de wereld. Wat zijn de ontwikkelingen in Den Haag?

Nadat het centrale gedeelte is afgesloten, gaan we in een aantal workshops uiteen om op enkele onderwerpen meer de diepte in te gaan en plannen te maken voor het komende jaar. Dit kunnen knelpunten zijn uit het formele gedeelte, maar ook vraagstukken waarin het bestuur een beroep doet op de denkkracht van de leden. De resultaten uit de workshops worden plenair teruggekoppeld.

We sluiten de avond af met een borrel.

 

De ledenvergadering zal worden gehouden op:

Datum:            Donderdag 6 juni 2013

Locatie:           Ons Huis, Almen

                         Dorpsstraat 37, Almen

Aanvang:        19.00 uur

 

 

Agenda algemene ledenvergadering d.d. 6 juni 2013

19.00 uur: Inloop en informatiemarkt

19.30 uur: Start ALV

20.30 uur: gastspreker Thijs de la Court

21.00 uur: workshops over belangrijke thema’s

21.45 uur: plenair terugkoppeling van resultaten uit de workshops

22.10 uur: rondvraag, sluiting en borrel