Onderzoek naar waterstof uit mest krijgt subsidie

Datum: 
15/07/2021
Lokatie: 
Wakker Loarne, LTO Noord afd. Achterhoek Noord en LochemEnergie hebben een subsidieaanvraag bij de gemeente Lochem ingediend om te onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar is om waterstof uit rundveemest te maken. Deze subsidie is op 29 juni door B&W toegekend. Als het project tot uitvoering komt zal de productie van waterstof niet het enige voordeel zijn. De uitstoot van stikstofverbindingen zal namelijk naar verwachting voor zeker de helft afnemen, terwijl de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide en methaan bijna helemaal wordt vermeden!

Nogmaals: het proces van mest tot waterstof

12 agrariërs rondom Laren hebben belangstelling getoond om op hun eigen terrein biovergisters neer te zetten om biogas te maken uit mest. In totaal zal het gaan om de mest van ongeveer 1500 koeien. Het plan houdt in dat het biogas via een leidingstelsel op een centraal punt wordt verzameld, waar het door zuivering wordt omgezet in biomethaan. Dit biomethaan wordt op dezelfde locatie via een innovatieve plasmalyse-installatie van de Duitse firma Graforce omgezet in waterstof en vast koolstofpoeder.

De studie

In de studie wordt onderzocht of het mogelijk is om uit de aangeboden hoeveelheid mest met een relatief lage hoeveelheid elektriciteit ongeveer 100 - 150 ton waterstof per jaar te maken. De waterstof kan dan worden verkocht aan het nationale aardgas/waterstof-netwerk of andere afnemers. De ca. 300 - 450 ton vaste koolstof die tijdens het plasmalyseproces ontstaat, kan verkocht worden aan industriële afnemers. Het onderzoek moet uitwijzen of deze hoeveelheden technisch en economisch haalbaar zijn. Naast reductie van emissie van stikstofverbindingen en broeikasgassen wordt er door de productie van vast koolstof tevens de uitstoot van ongeveer 1000 - 1500 ton koolstofdioxide per jaar vermeden. Dat betekent dat deze installatie een fikse negatieve emissie van koolstofdioxide oplevert. Onderdeel van de studie is het onderzoek of de agrariërs extra zonnepanelen op hun daken kunnen leggen om de plasmalysefabriek van de nodige elektrische energie te voorzien. Dit kan ook gunstig zijn om de overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden.

Deelnemers aan de studie

Initiatiefnemers van dit project zijn André Lobbert van Wakker Loarne en Robbert Haijtink en Diederik Klein Kranenbarg van LTO Noord. Zij nemen deel aan dit studieproject, alsmede biochemicus Joris Schouten van LochemEnergie en Knillis van den Burg van CCS Energieadvies. Joris Schouten werkt samen met Graforce en CCS Energieadvies de plasmalysetechnologie uit. CCS Energieadvies draagt zorg voor de projectleiding en het ingenieurswerk rondom biovergisting en zuivering. De studiegroep verwacht de eindconclusies eind december dit jaar klaar te hebben.

Nog meer informatie is te lezen in het artikel in de Stentor van zaterdag 9 juli.

Wil je meer wil weten over het plasmalyseproces van Graforce, bekijk dan de animatie.