Nieuwe Postcoderoosregeling perspectiefvol

Datum: 
11/03/2021
Categorie: 

Op 27 februari vastgesteld door het ministerie van EZK, en met 1 april 2021 als startdatum: De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Dit is de opvolger van wat je waarschijnlijk al kende als ‘postcoderoosregeling’, waar we met LochemEnergie veelvuldig gebruik van hebben gemaakt.

Met deze regeling kunnen leden van een coöperatie die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen leggen, toch hun eigen duurzame zonne-energie opwekken. Maar dan op andermans dak, en net als thuis met een mooi rendement. 

Van belastingteruggave naar subsidie

De nieuwe regeling is een subsidie geworden, en geen fiscaal instrument.  Daarmee is een stuk onzekerheid over toekomstige belastingtarieven weggenomen. De regeling is 15 jaar lang gegarandeerd door de overheid. 

Lobby

Er is het afgelopen jaar door brancheverenigingen EnergieSamen en HIER Opgewekt, samen met enkele deskundigen vanuit de coöperaties hard gewerkt om in nauw overleg met ministerie en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een goede, begrijpelijke, renderende regeling te ontwerpen. Vanuit LochemEnergie is Paul Stolte aangesloten in deze expertgroep. De meest actuele informatie over de regeling vind je op de website van Hier Opgewekt.

Zon, wind en water

De regeling is bedoeld voor zonne-energie, kleinschalige wind, en waterkracht, hoewel naar verwachting vooral zonne-energieprojecten er gebruik van gaan maken.  Er is voor 2021 een budget van 92 Miljoen Euro beschikbaar.

Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie over het deelnemen in een collectief zonnepark?  Hier vind je alle informatie onder 'Zon op andermans dak'.