Nieuw budget voor isolatiesubsidie met burenbonus!

Datum: 
10/04/2015
Categorie: 

De gemeente Lochem heeft weer budget beschikbaar voor isolatiesubsidie. De subsidie geldt voor isolatiewerkzaamheden die 2015 zijn of worden uitgevoerd. Aanvragers kunnen beginnen met isoleren nadat de gemeente hun aanvraag heeft goedgekeurd. Achteraf isolatiesubsidie aanvragen kan ook. Toekenning van de subsidie kan dan niet vooraf worden gegarandeerd. De isolatiesubsidie bedraagt eenderde van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500,-. 

Ook voor de burenbonus zijn weer middelen beschikbaar. De burenbonus is een toeslag op de isolatiesubsidie van maximaal € 250,-. Deze toeslag geldt alleen voor een bundel van 6 of meer aanvragen voor subsidie. LochemEnergie helpt aanvragers bij het vormen van zo’n bundel. De isolatiesubsidie voor gebundelde aanvragen bedraagt net als bij niet gebundelde aanvragen eenderde van de subsidiabele kosten, maar nu geldt een maximum van € 750,-. Deze service van LochemEnergie is gratis voor leden. Voor niet-leden wordt € 25,50 kosten in rekening gebracht. 

Belangstellende kunnen hun aanvragen indienen bij LochemEnergie, Postbus 286, 7240 AG Lochem. Wilt u meer weten? Bel dan 06 - 4960 8471.