Meer coöperatieve inbreng vereist in Regionale Energie Strategie

Datum: 
03/09/2020
De gezamenlijke energiecoöperaties uit de Cleantech Regio (BrummenEnergie, deA, Energiecoöperatie Epe, EnergieRijk Voorst, Heerde Energiek, LochemEnergie en ZutphenEnergie) presenteren hun reactie op het concept Regionale Energie Strategie. In steekwoorden: We zijn blij dat er stappen gezet worden, maar het moet meer en het moet beter. Er is veel te weinig aandacht voor de rol van de inwoners en hun vertegenwoordigers, de energiecooperaties. De plannen zijn bovendien te beperkt. Er is te weinig aandacht voor isolatie, industrie, duurzame warmte en mobiliteit. Dat hoort er wel bij!
 
Dinsdag bespreekt de gemeenteraad van Lochem het concept van de RES. Tonnie Tekelenburg zal namens LochemEnergie inspreken en de avond is live te volgen via lochem.raadsinformatie.nl.
 
De Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden ze ziet voor zon- en windenergie na 2030.De eerste versie van de Concept RES is online beschikbaar (PDF File) zodat iedereen zich kan verdiepen in het proces en resultaat tot nu toe. 
 
De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid (8 gemeenten) in onze regio. Voor de RES hebben 7 van de 8 gemeentes meegedaan van de Cleantech Regio , en dat zijn Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.  Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel. Naast de gemeentes hebben deelgenomen provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio.