LochemEnergie in pilot onderling stroom verhandelen

Datum: 
15/11/2017
Categorie: 

Samen met Greenchoice en energiemarktplaats HanzeNet uit Deventer gaat LochemEnergie  deze maand starten met een pilotproject voor een op blockchain gebaseerde virtuele ‘energiemarktplaats’. Op deze fictieve marktplaats gaan vijftig deelnemers onderling lokaal opgewekte duurzame energie verhandelen, zonder inmenging van externe professionele partijen. Met het project willen we samen nieuwe technologieën testen en door middel van simulaties ervaring opdoen met het opzetten van een lokale deeleconomie voor energie. Begin 2018 verwachten we al resultaten te kunnen melden.

Aanleiding

Steeds meer mensen wekken hun eigen energie op uit lokale duurzame energiebronnen, zoals zonneparken, windmolens en zonnepanelen op eigen dak. Het aantal energiecoöperaties neemt toe. Naar verwachting zullen steeds meer consumenten en producenten onderling vraag en aanbod van lokaal opgewekte energie samenbrengen en de energie ook lokaal gaan uitwisselen. Het verandert de energiemarkt en vraagt om nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen. Met dit pilotproject spelen HanzeNet, LochemEnergie en Greenchoice hierop in.

Gedecentraliseerde energiemarktplaats

In het project wordt een gedecentraliseerde energiemarktplaats nagebootst en getest. Het is een op blockchain gebaseerd systeem, waarop alle deelnemers worden aangesloten. Op lokaal niveau worden via de slimme meter het aanbod en het verbruik van energie gemeten. De lokale opslag (buurtbatterij) wordt in het project gesimuleerd door het berekenen van de hoeveelheid gesaldeerde energie. Ook de administratieve handelingen tussen de deelnemers, zoals facturering van verbruikte en geleverde energie, worden in het systeem geïntegreerd.

Het project moet duidelijk maken of de ontwikkelde technologie voor het meten, monitoren en visualiseren van de energiestromen op lokaal niveau goed werkt. En of de deelnemers de gedecentraliseerde marktplaats zinvol en handig vinden. De uiteindelijke wens van de initiatiefnemers is om het systeem in de toekomst te kunnen inzetten als totaaloplossing voor bijvoorbeeld een energiecoöperatie, een gasloze wijk of andere soortgelijke initiatieven waar de gebruikers elkaar helpen door het delen van energie en infrastructuur.