LochemEnergie Challenge 2018: landbouw

Datum: 
19/02/2018

  2018: 4e editie!

Het is alweer de 4e LochemEnergie Challenge waaraan de leerlingen uit 4 en 5 VWO van het Staring College dit jaar deelnemen. Doel van Energy Challenges is dat leerlingen zich bewuster worden van ‘duurzaamheid’, door hen een kort project in hun eigen gemeente te laten uitvoeren. Dit jaar richt de LochemEnergie Challenge zich op het verminderen van de methaan- en CO2-uitstoot in de landbouw. Want ook in de landbouw zullen de Nederlandse klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden.

Voorbereiden in school, toepassen buiten school

In onze regio spelen akker- en landbouwactiviteiten een belangrijke rol. Een brede groep belanghebbenden is hierbij bij betrokken. Tijdens de anw-lessen (algemene natuurwetenschappen) zullen de leerlingen meer leren over dit thema. Zo zullen ze goed beslagen ten ijs komen als zij begin juli in 3 dagen buiten de school hun project gaan uitvoeren.

Resultaat LochemEnergie Challenge 2017

Vorig jaar was het thema van de challenge een gasvrij Laren. Resultaat is dat bewoners van Laren zich bewuster zijn geworden van de energie- c.q. gastransitie die de komende 10 jaren zal beginnen. Het leidde zelfs tot iets heel concreets: op verzoek van Wakker Laorne is een projectgroep opgericht die een plan van aanpak zal schrijven om een straat of wijk gasvrij te maken. Lees meer hierover elders op deze website.

We zullen u op de hoogte houden van de voortgang en resultaten van de LochemEnergie Challenge 2018.

Pieter Heinstra & Thijs de la Court