LochemEnergie Challenge 2017: een leerzame ervaring voor 4-VWO-ers

Datum: 
09/07/2017

Donderdag 29 juni jl. gaf wethouder Trix van der Linden de aftrap voor de derde LochemEnergie Challenge op het Staring College. 105 leerlingen van 4-VWO richtten zich in het kader van duurzaamheid op de gastransitie in de dorpskern Laren. Waarom Laren? “Omdat het gasnet is afgeschreven en de netbeheerder Liander binnen 15 jaar samen met de gemeente hierin keuzes zal moeten gaan maken”. Lees het verslag dat Thijs de la Court en Pieter Heinstra voor de nieuwsbrief schreven.

De drukbezochte finale van de LochemEnergieChallenge 2017 op het Staring College

 

Het onderzoek

Verdeeld over 23 groepjes bezochten de leerlingen op vrijdag 30 juni verschillende groepen belanghebbenden, bijvoorbeeld oudere en jongere bewoners van huurhuizen en koopwoningen, bedrijven en verenigingen. De leerlingen wilden van hen weten hoe zij tegen de gastransitie aankijken.
In Laren draagt de LochemEnergie Challenge bij aan de bewustwording van de gastransitie én de wens om deze – liefst gezamenlijk – op te pakken. Ook de leerlingen haalden er veel uit. Samenwerking, vergadertechniek maar ook de thematiek van ‘duurzaamheid’ en methoden van onderzoek en presentatie boden alle ruimte voor leerervaring.

De finale: Evelien, Ria, Sam en Isa winnen!

De voorverkiezing leverde de vijf beste kandidaten op. Op maandagavond 3 juli luisterden alle mede 4-VWO leerlingen, veel ouders en docenten van het Staring College en de 5-koppige jury naar hun presentaties. De finale werd gewonnen door het groepje van Evelien van Alten, Ria Dijkman, Sam Drabbe en Isa Klomphaar! Het echtpaar dat ze interviewden had hen op het spoor gezet van samenwerking voor energiebesparing en duurzame energie. Evelien, Ria, Sam en Isa concludeerden dat álle belanghebbenden, de burgers in een straat of wijk voorop, samen aan het werk moeten om een duurzame toekomst veilig te stellen. De gemeente moet het dorp Laren daarbij helpen. En de jeugd? Die moet betrokken worden, want het is hún toekomst.
Een stevige conclusie die beloond werd met de eerste prijs: een ballonvaart.

Met dank aan ...

Een mooie afsluiting van het project, georganiseerd door het topteam Dineke, Kelly, Romy, Thomas, Twan en Kamiel van 4- en 5-VWO. Ook met dank aan de bewoners van Laren, de werkgroep Wonen en Duurzaamheid van Wakker Laorne, het Staring College en de gemeente Lochem, afdeling Milieu.