IJsselwind: negatief oordeel Raad van State

Datum: 
21/05/2021
Categorie: 
Lokatie: 
De windturbines van IJsselwind worden vooralsnog niet gebouwd. 12 mei jl. maakte de Raad van State (RvS) bekend dat zij zowel het door de Gemeente Zutphen aangepaste  bestemmingsplan als de verleende omgevingsvergunningen heeft vernietigd. Dit had IJsselwind niet verwacht. De teleurstelling is dan ook groot. 
 
Uitspraak van RvS
De RvS geeft aan dat een aantal punten in het bestemmingsplan van de gemeente Zutphen niet goed gemotiveerd/onzorgvuldig is. Het gaat er bij die punten niet om dat er reële probleem of risico’s zijn vastgesteld; het gaat erom dat niet of onvoldoende is onderbouwd dat er zorgvuldig en conform regelgeving rekening wordt gehouden met  mogelijke risico’s. 
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen die de bouw en exploitatie van de windturbines mogelijk maken, hangen juridisch met elkaar samen. Daarom heeft de RvS niet alleen het bestemmingsplan maar ook de vergunningen vernietigd.
 
Vervolgstappen IJsselwind
Op 13 mei heeft IJsselwind een brief naar al haar investeerders gestuurd. IJsselwind denkt dat de motivatie van de RvS ruimte biedt voor een herkansing. Dit wil ze zorgvuldig onderzoeken. Er zal een grondige risicoanalyse worden gemaakt. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de gemeente Zutphen,  het waterschap en de provincie. 
Ook zullen de financiële consequenties in kaart worden gebracht. Dit alles moet leiden tot overwegingen en scenario’s op basis waarvan de coöperaties van IJsselwind een besluit kunnen nemen over mogelijke vervolgstappen.
Het is aan het College en de Raad van Zutphen om een nieuwe aanvraag in procedure te nemen.