Duurzaamheidssubsidies en -leningen 2016

Datum: 
18/02/2016
Categorie: 

De subsidies en leningen op het gebied van duurzaamheid zijn voor komend jaar bekend ... op één na. Hieronder is te lezen welke subsidies en leningen er zijn, waarvoor ze kunnen (moeten) worden gebruikt en welke instantie de subsidie of lening verstrekt. Binnenkort leest u er ook alles over op de site van de gemeente Lochem / energieloket Lochem.

Duurzaamheidssubsidies

De Investeringssubsidie Duurzame Energie, de ISDE, is een subsidie op zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidie kan worden aangevraagd bij de RVO.
Ook voor het verwijderen van asbestdaken die direct zijn blootgesteld aan de lucht, bestaat er een landelijke subsidieregeling. En ook die kan worden aangevraagd bij de RVO.
Met betrekking tot asbestsanering heeft de provincie de  subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ voor (voorheen) agrarische gebouwen. Dit houdt in dat u subsidie kunt krijgen als u direct na de sanering van een asbestdak, zonnepanelen op het nieuwe dak legt. Deze twee asbestsubsidies kunnen gestapeld worden.

 

Op een lijst voor subsidie op woningisolatie

De subsidie op woningisolatie is helaas nog niet duidelijk. Voor deze subsidie kreeg de gemeente Lochem geld van de provincie, maar er blijkt nu een landelijke regeling op stapel te staan. Omdat twee subsidieregelingen niet wenselijk zijn, zal er op 2 maart een overleg plaatsvinden tussen de provincie Gelderland en de overheid. Op 8 maart zullen Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen. Tot dat moment kunt u zich wel bij de gemeente Lochem op de zgn. lijst met belangstellenden laten plaatsen. Voor meer informatie zie lochem.nl/duurzaamlochem.nl     

Leningen voor duurzame maatregelen

Er zijn twee leningen met een aantrekkelijk laag rentepercentage. De zgn. Duurzaamheidslening kan worden aangevraagd bij de gemeente. Deze lening kan gebruikt worden voor woningisolatie, een energiezuinige verwarmingsinstallatie, kleinschalige windturbine, warmtepomp, zonneboiler en/of zonnepanelen.
De andere lening is de Energiebespaarlening, die wordt verstrekt door het Nationaal Energiebespaarfonds. Deze lening kan voor meer duurzame maatregelen ingezet worden dan de duurzaamheidslening van de gemeente .