Wat wil LochemEnergie?

Wat wil LochemEnergie?

LochemEnergie is een initiatief van burgers die vinden dat we minder energie moeten gaan gebruiken, en dat de energie die we nodig hebben zoveel mogelijk in de gemeente Lochem geproduceerd moet gaan worden. We willen de energietransitie versnellen. Een club met ambitie dus. 

 

Hoe wil LochemEnergie dit realiseren? 

Door burgers (deskundige vrijwilligers) en bedrijven in de gemeente Lochem elkaar te laten helpen bij het bedenken en uitvoeren van energieoplossingen: individueel en collectief. 

 1. Besparen op energie. Want energie die je kunt besparen, hoef je niet op te wekken. Bijvoorbeeld door het goed isoleren van je huis (Energieloket Lochem)
 2. Zelf opwekken door privé zonnepanelen, collectief in zonneparken, met waterkrachtturbines (watercertificaten van EefdeWaterkracht) of windmolens (IJsselwind).
 3. Stimuleren van elektrisch (deel)vervoer (Elektrip).
 4. Groene energie inkopen. Dat wat niet zelf opgewekt kan worden, inkopen bij een echte groene energieleverancier. In ons geval bij Greenchoice.

 

Waarom wil LochemEnergie dat?

 • Omdat we groene energie willen. Kolen, olie, aardgas en kernenergie zijn niet aantrekkelijk
 • Omdat we niet afhankelijk willen zijn van grote energieproducenten of instabiele regeringen
 • Omdat het leuk is om zelf energie op te wekken
 • Omdat lokaal geproduceerde energie efficiënt is, geen transportverlies
 • Omdat het werkgelegenheid genereert
 • Omdat we willen dat eventuele winsten terug gaan naar de burgers van alle kernen in de gemeente Lochem: voor nieuwe energiebronnen of voor het zwembad of de voetbalvereniging.
 

Wat doet LochemEnergie nog meer?

Bijvoorbeeld:

 • E-TRIP: elektrische auto met chauffeur daar waar geen openbaar vervoer is
 • Pendeldienst naar gemeentehuis Lochem vanuit westelijke kernen, uitgevoerd door E-TRIP
 • Zonnepanelen voor de huurhuizen van woningbouwverenigingen IJsseldal
 • Zon op school: zonnepanelen op schooldaken, zoals in Barchem en Gorssel
 • Nadenken en plannen ontwikkelen over een (aard)gasloos Lochem
 • Nadenken en plannen ontwikkelen voor een wijkaanpak voor verduurzaming, zoals Berkeloord
 • De Groene Fabriek. De mogelijkheid van samenwerking van de grote bedrijven in Lochem op duurzaamheidsgebied
 • Zon op agri. Hoe kunnen agrarische daken ingezet worden voor grootschalige opwek van zonne-energie?