Veel gestelde vragen - LochemEnergie voor bedrijven

Vanzelfsprekend. Ook bedrijven kunnen bijdragen aan het verduurzamen van Lochem. Niet alleen door zelf een deel van het energieverbruik te gaan produceren, maar ook door slimme energiebesparingsmaatregelen. Daarnaast werken we met bedrijven en andere organisaties nu al samen in projecten.

  • Het verduurzamen van de (nieuw)bouw met bijvoorbeeld Kreunen Bouw
  • Samen met wooncorporaties IJsseldal Wonen (voorheen De Groene Waarden) en Viverion realiseren we slimme en duurzame concepten waardoor bewoners langere tijd gegarandeerd zijn van een betaalbare energierekening. Een voorbeeld hiervan werkt al sedert oktober 2012 op nieuwgebouwde huurhuizen in Almen.

De tarieven die we hanteren zijn marktconform en zeker concurrerend. Slim inkopen is echter niet alleen een kwestie van prijs.

We bieden u samen met onze energiepartner Eneco een gegarandeerd groen product, uit herleidbare bron. In de loop van de jaren zullen we zelf steeds meer stroom in Lochem gaan produceren. Op de website van LochemEnergie staan onze tarieven. Laat u zich door ons informeren over de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Wat we belangrijk vinden is dat de winst niet wegvloeit uit Lochem of naar het buitenland. We willen samen met burgers en bedrijven investeren in een bloeiende en duurzame economie op het Lochemse grondgebied.

De prijzen van zonnepanelen zijn in de laatste drie jaar met een factor 2 tot 3 gedaald. Voor particulieren is het nu eigenlijk altijd al zo dat de stroom van het dak (ook zonder subsidies) goedkoper is dan het in te kopen.

Voor bedrijven gelden andere fiscale regelingen die het aantrekkelijk kunnen maken. Maar bedrijven en instellingen moeten er ook rekening mee houden dat voor hen de besparing op de energiebelasting relatief minder is dan voor huishoudens. Laat u zich vooral door ons adviseren. Samen met de door ons geselecteerde leveranciers bekijken we wat past in uw situatie. En natuurlijk kunt u een bezoek brengen aan collega-ondernemers uit de gemeente Lochem die al zonne-energiesystemen hebben gerealiseerd.

Naast individuele opwekking van zonne-energie wil LochemEnergie collectieve zonneparken realiseren. Het eerste staat gepland voor april 2013. Dit is een oplossing voor particulieren die zelf geen panelen op hun eigen dak willen of kunnen.

Grootschalige collectieve opwekking hangt sterk af van de mogelijkheden om ‘voor de meter’ te mogen salderen. D.w.z. dat particulieren over de kilowatturen die elders geproduceerd worden (bijvoorbeeld op een dak van een bedrijfshal of veestal) geen energiebelasting en BTW betalen. Op dit vlak is in Den Haag heel veel in beweging. Wat er precies uitkomt en wanneer is nog onduidelijk. LochemEnergie zit daar bovenop.