Wonen zonder aardgas

Waterstof pilot Lochem H2L

Waterstof speelt waarschijnlijk pas na 2030 een rol van betekenis als duurzaam alternatief voor aardgas. Toch is het zaak om met deze nieuwe technologieën vandaag in de praktijk ervaring op te doen. Daarom test Alliander tijdens een pilot in Lochem of het bestaande aardgasnetwerk geschikt is voor waterstof.

Gasvrij wonen: het voorbeeld van Sjoerd Kleisterlee

Datum: 
donderdag, 7 juni, 2018

Een enthousiaste mail van Sjoerd Kleisterlee kwam binnen bij LochemEnergie: hij bouwde onlangs een huis dat helemaal gasvrij is. Hij wil graag met ons delen hoe hij dit voor elkaar kreeg: "De basis van alles is een goede isolatie". De redactie zocht hem op in de Pillinkstraat in Lochem, waar hij met zijn vrouw en zoon sinds Pasen van dit jaar woont. Hij is druk met de voortuin als ik kom. Hij laat meteen zijn schep vallen en we stappen direct de berging in waar het verhaal begint.

Het gezin Kleisterlee (de 2 mannen links en de vrouw rechts) voor hun nieuwe woning, nog druk aan het werk

Op zoek naar een alternatief voor aardgas: werk samen

Datum: 
donderdag, 12 april, 2018

Gemeenten krijgen de taak om een plan te maken voor een warmtevoorziening van woningen zonder gebruik van aardgas. Een aanpak per wijk ligt voor de hand.

Gemeente, netbeheerder, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren kunnen samen kijken welk alternatief voor aardgas beschikbaar en passend is: een warmtenet, een verzwaard elektriciteitsnet (dat de almaar toenemende vraag en aanbod aan kan) of bijvoorbeeld een gasnet met groen gas. De huizen kunnen gezamenlijk worden aangepast aan de nieuwe situatie. Samenwerken betekent ook dat niet iedereen zich in de materie hoéft te verdiepen. Bovendien is inkopen in grote(re) aantallen vaak goedkoper.

Op weg naar wonen zonder aardgas

Datum: 
donderdag, 12 april, 2018

De komende tijd besteden we in de rubriek Wonen zonder gas geregeld aandacht aan de veranderingen die op ons afkomen nu we overgaan naar wonen zonder gas. Dit artikel is een beknopte samenvatting; u kunt meer lezen op de website van MilieuCentraal

De beslissing is genomen door het kabinet: in 2050 moeten alle huishoudens van het gasnet afgesloten zijn. Dit vooral om de Groningers verdere bevingen te besparen. Maar wat komt ervoor in de plaats? We kunnen onze huizen met elektriciteit verwarmen. Elektrisch verwarmen is niet nieuw, we doen het al langer. Maar de traditionele elektrische boilers en elektrische radiatoren verbruiken zo veel stroom, dat deze hoeveelheid in Nederland onmogelijk op een duurzame manier kan worden opgewekt. Daarom is het belangrijk dat we duurzaam opgewekte elektriciteit op een slimme manier gebruiken (denk aan zuinige elektrische warmtepompen) maar ook andere energiebronnen voor verwarming aanwenden (geothermie en restwarmte van bijvoorbeeld fabrieken).

Abonneren op RSS - Wonen zonder aardgas